Tillämpad samhällsplanering

Högskolan Väst

Samhället är i ständig förändring och omställning mot en hållbar samhällsutveckling innebär att du som samhällsplanerare ständigt måste kunna omvärdera kunskap, metoder och arbetssätt. För att bli en framgångsrik samhällsplanerare behöver du även ha en bred förståelse för hur lagar och offentlig förvaltning fungerar samt färdigheter inom kommunikation, samarbete, projektledning och problemlösning.

Efter avslutad utbildning öppnas dörrar för spännande karriärmöjligheter inom olika organisationer som arbetar med olika aspekter av samhällsplanering, allt från lantmäteri till detaljplanering.

Kategori:
Vård och samhälle
Utbildningstyp:
Universitet
Utbildningsform:
Platsbunden
Utbildningens längd:
180 Hp, 3 år
Studietakt:
100%
Startdatum:
2 september 2024
Sista ansökningsdatum:
Datum saknas


Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 juni 2024