Fysisk aktivitet och hjärnhälsa i skolan

GIH

Kursen innehåller följande områden:

  • Begrepp inom fysisk aktivitet, hälsa och välbefinnande
  • Begrepp inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
  • Folkhälsopolitiska mål och styrdokument
  • Effekter av fysisk aktivitet på fysisk och psykisk hälsa, kognitiva funktioner och lärande med fokus på barn och ungdomar
  • Effekter av olika insatser för fysisk aktivitet i skolan
  • Hur insatser och implementering av insatser kan utvärderas
  • Inkludering som förutsättning till jämlik hälsa

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppuppgifter, handledning och projektarbete. Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.

Kursen Fysisk aktivitet för hjärnhälsa är en distanskurs som genomförs med möjlighet till platsförlagda aktiviteter i Skellefteå samt om möjligt, i övriga regionen i samverkan med Akademi Norr.

Kategori:
Vård och samhälle
Utbildningstyp:
Universitet
Utbildningsform:
Kurs
Utbildningens längd:
7.5 hp
Studietakt:
50%
Startdatum:
Datum saknas
Sista ansökningsdatum:
Datum saknas

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 juni 2024