Kriminologi i Socialt arbete

Mälardalens universitet

Kursen syftar till att studenterna ska skaffa sig kunskaper om kriminologiska teorier och centrala begrepp som syftar till att klargöra kriminalitet på individ- och samhällsnivå kopplat till socialt arbete. Kursen har ett särskilt fokus på brottslighet som ett socialt problem och hur det kan knytas till sociala insatser som syftar till att förebygga brottslighet eller lindra utsatthet för brott. Kursen utröner vilka orsaker det finns att individer begår brott samt hur detta kan relateras till olika sociala förhållanden i socialt arbete. Läs mer och anmäl dig. Länk till annan webbplats.

Kategori:
Vård och samhälle
Utbildningstyp:
Universitet
Utbildningsform:
Distansutbildning
Utbildningens längd:
7,5 hp
Studietakt:
25%
Startdatum:
2 september 2024
Sista ansökningsdatum:
15 april 2024

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 mars 2024