Tekniskt Basår

Luleå tekniska universitet

Tekniskt basår är för dig som vill läsa till civilingenjör eller högskoleingenjör men saknar särskild behörighet i matematik, fysik och kemi. Om du klarar samtliga kurser under året så garanteras du en plats på valfri ingenjörsutbildning vid LTU.
60 förutbildningspoäng, förberedande program. Om du väljer Tekniskt basår på campus i Skellefteå kommer föreläsningar, lektioner, seminarier och examinationer till stor del ske på Campus. För respektive kurs finns en nätbaserad lärplattform, Canvas, med tillgängligt undervisningsmaterial. Utbildningen ges med studietakten 100% vilket motsvarar 40 timmars studievecka.

Tekniskt basår vid Luleå tekniska universitet är skapad för att du efter genomförd utbildning ska ha den särskilda behörighet som krävs för att läsa våra civil- och högskoleingenjörsutbildningar. Under studietiden utvecklar du även din studieteknik som du har stor nytta av i dina fortsatta universitetsstudier. Platsgaranti ges till den student som klarar samtliga 60 kurspoäng inom nominell studietid. Platsgaranti innebär att du har en garanterad plats på valfri ingenjörsutbildning vid Luleå tekniska universitet.

Kategori:
Industri och tillverkning
Utbildningstyp:
Universitet
Utbildningsform:
Distansutbildning
Utbildningens längd:
60 förberedande Hp
Studietakt:
100%
Startdatum:
2 september 2024
Sista ansökningsdatum:
Datum saknas

Utbildningen hålls på engelska.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 juni 2024