Vård och omsorg om äldre personer med demens och psykisk ohälsa

Mälardalens universitet

Förkunskapskrav: Examen på grundnivå omfattande 180 hp inom vård, medicin, omsorg eller motsvarande. Dessutom krävs Sv B/Sv 3 samt En A/En 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från Sv B/Sv 3.

Kursen syftar till att studenten ska skaffa sig ytterligare fördjupade kunskaper om hur demens och psykisk ohälsa drabbar och påverkar livet för den drabbade och dennes anhöriga. Studenten ska också kunna belysa betydelsen av en värdegrund och ett etiskt förhållningssätt samt kritiskt granska pågående forskning inom området med syftet att få en förståelse för hur vården kan utvecklas. Läs mer och anmäl dig. Länk till annan webbplats.

Kategori:
Vård och samhälle
Utbildningstyp:
Universitet
Utbildningsform:
Distansutbildning
Utbildningens längd:
7,5 hp
Studietakt:
25%
Startdatum:
2 september 2024
Sista ansökningsdatum:
Datum saknas

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 juni 2024