Organisation

I styrgruppen för Campus Fastigheter finns både representanter från Skellefteå kommun och Industrihus AB.

Genom bildandet av en särskild resultatenhet, där kommunen själv hyr hela fastighetsbeståndet av sitt eget fastighetsbolag, Skellefteå Industrihus AB, skapas ett positivt driftutrymme som på olika sätt kan användas för att underhålla och förbättra både inom- och utomhusmiljöer på Campus.

Samuel Lundqvist, ekonomichef Skellefteå kommun tillika ordförande i Campus Fastigheter.

Ansvar

I styrgruppen för Campus Fastigheter finns både representanter från Skellefteå kommun och Industrihus AB.

  • Ordförande: Samuel Lundqvist, ekonomichef, Skellefteå kommun
  • Lars Hedqvist, planeringschef, Skellefteå kommun
  • Fredrik Nilsson, fastighetschef, Skellefteå kommun
  • Ida Lindh, Strategiskt ansvarig Campus, Skellefteå kommun
  • Helena Markgren, vd Skellefteå Industrihus AB
  • Anna Ersson, kund- och marknadschef, Skellefteå Industrihus AB
  • Per Gustavsson, Skellefteå Industrihus AB
  • Adjungerad: Ana Maria Deliv, förvaltningschef utbildning och arbetsmarknad, Skellefteå kommun

Kommunledningskontoret, Skellefteå kommun, är sedan tidigare ansvarig för den strategiska styrfunktionen för Campus Skellefteå och för utvecklandet av högre utbildning och forskning i Skellefteå.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 januari 2024