Campus & Co

Campus & Co är ett community för aktörer på Campusområdet. Här välkomnar vi dig som bedriver verksamhet på campusområdet att gå med för att hålla oss uppdaterade om varandra, om utvecklingsarbetet och nätverka. Det är tillsammans vi får det att hända.

Campus är sedan länge en attraktiv grogrund för entreprenörskap och företagsamhet. Ett flertal expansiva verksamheter finns idag på området. Med fokus på tillväxt och nya marknader sker utvecklingen sida vid sida med bland annat forskning och offentlig sektor.

Kopplingen mellan studier, forskning och näringsliv är självklar och vi behöver hjälpas åt att hitta synergier och samarbeten.

Campus & Co är ett forum att mötas och hålla oss uppdaterade om vad som händer. Här bidrar alla.

En ny Campusplan är antagen och den kan du läsa här: Campusplanen , 40.9 MB.

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och boka in viktiga datum i kalendern. Nyhetsbrevet skickas ut ett par gånger per år lite beroende på vad som är på gång och innehåller information om sånt som berör dig som aktör på campusområdet. I övrigt så är du självklart välkommen att följa oss här:

För närvarande finns inga kommande datum...

Idélots

Idélotsen är till för att hjälpa till att sortera, stötta och föra idéer som rör Campus Skellefteå vidare. Hit kan du vända dig med tankar och idéer för att få hjälp att ta dom vidare.

Syftet med en Idélots är att tydliggöra och stötta evenemang som stödjer utvecklingen och bilden av Campus Skellefteå.

Idélotsen visar på vilka evenemang Campus Skellefteå bör prioritera, både vad gäller tid och pengar, enligt utvalda kriterier:

  • Stolthet och tillsammans
  • Framsynthet och mod
  • Smidigt och enkelt
  • Öppenhet och mångfald

Idélotsen ger vidare riktlinjer för koordinering och hantering av evenemangsfrågor, i syfte att förbättra och förenkla genomförandet av evenemang på området.

Vill du vara med och bidra?

  • Hur visar vi bäst upp verksamheterna på Campus och skapar moderna showroom? Ett förslag som kommit fram är en lasershow ( https://youtu.be/2-3DIFxmq5g Länk till annan webbplats.) där det finns flera förslag. Vil du bidra med tankar om hur detta bäst kan genomföras?
  • Gemensam Januari-kick-off för företag på Campus.
  • Aktiviteter i parken
  • Föreläsningar, även digitala, kan sändas från Campus inom lämpliga områden. LTUs innovationsdag som vi möttes och såg i caféet var en första sådan. Förslag på fler lämpliga områden?
  • Idéstipendier till studenter för idéer och projekt kopplat till den fysiska miljön på campus
  • Idétävling för ”forskarhörna” (för tidigare avhandlingar) och ”campusvägg”

Detta jobbas vidare med på olika sätt. Vill du bidra? Har du fler idéer? Skicka ett mail till ida.lindh@skelleftea.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 januari 2024