Spikningsceremonier - ett sätt att hedra forskarnas arbete

På Campus Skellefteå har vi sedan 2012 anordnat egna ceremonier för att hedra våra forskare i Skellefteå. På Forum, "Wall of fame" kan du ta en titt på forskarporträtten som hänger där.

Spikning med en historia

Under våren och under hösten genomför vi vanligtvis våra ceremonier. Vi samlas på Forum vid vår "Wall of fame" för att presentera aktuella forskare och alla som vill är välkomna att närvara när de spikar eller hänger sina avhandlingar under en liten trevlig ceremoni. Deras porträtt pryder väggen och avhandlingarna är tillgängliga för dom som vill ta en titt.

Doktorera, disputera, doktor

Att spika upp sin avhandling är en gammal akademisk tradition som lär gå tillbaka till år 1517 då Martin Luther spikade upp sina teser på domkyrkodörren i Wittenberg som en protest och kritik mot den Romersk-katolska kyrkans försoningslära. Detta anses vara startpunkt för reformationen. Agerandet togs vidare till universiteten där det nu är tradition att tre veckor före disputationen ska avhandlingen offentliggöras så att alla som vill kan läsa den och komma med kritik under disputationen.

Att doktorera innebär, att bedriva studier och forskning som är avsedda att leda till doktorsexamen. Detta tar på heltid 4 år. Under tiden är man doktorand. Att disputera innebär att inför en opponent, d v s en ämnesexpert inom området som också är examinator och en betygsnämnd försvara sin doktorsavhandling. När avhandlingen är godkänd är doktoranden disputerad och därmed doktor.

Forskare som deltagit i spikningsceremonier på Campus Skellefteå.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 april 2022