Forskarskolan PROFS

Forskarskolan Praktiknära skolforskning (PROFS) är en samverkan mellan Luleå tekniska universitet, Luleå kommun, Bodens kommun, Skellefteå kommun och Region Norrbotten.

PROFS startade i januari 2019 med doktorander i ämnena engelska med didaktisk inriktning, matematik och lärande, pedagogik och svenska med didaktisk inriktning. För närvarande är 9 doktorander anslutna till forskarskolan. Under hösten 2021 sker en ny antagning av 10-12 doktorander. Forskarskolan utökas då med ämnena historia, statsvetenskap och fysik.

Syftet med forskarskolan är att bidra till kunskapsutveckling i anslutning till skola/förskola och lärarutbildning. Gemensamt för alla doktorander inom PROFS är att forskningsprojekten behandlar praktiknära frågeställningar med utgångspunkt i skolans/förskolans uppdrag, lärarutbildningens verksamhet eller skolsystemet som helhet. Forskarskolan har därmed en inriktning som passar väl i tiden och kan utgöra ett nav i arbetet med att utveckla praktiknära skolforskning.

Förutom att forskningsprojekten har en praktiknära inriktning samverkar doktoranderna med regionen genom att delar av deras tjänstgöring sker på uppdrag av externa parter. Forskarskolan PROFS bidrar på detta sätt till att ytterligare stärka samarbetet mellan Luleå tekniska universitet och regionens skolverksamhet.

Kontakt

stefan.lundstrom@ltu.se

susanne.westman@ltu.se

 

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 oktober 2023