Nya tankar inför en ny tid

År 2025 står Campus Skellefteå och Luleå tekniska universitet som värdar för Högskola och samhälle i samverkan (HSS), Sveriges största samverkanskonferens.

På HSS kommer du till hjärtat av en region som präglas av en samhällsomvandling som saknar motstycke i modern tid. Mitt i en stor förändring är det naturligt att gamla sanningar ställs på ända och att många ifrågasätter etablerade arbetssätt. Men är det något vi är helt säkra på, så är det att lyssnande och lärande är nycklar för att lyckas. Det är bara genom en mångfald av perspektiv och ett prestigelöst kunskapsutbyte som vi kan skapa vi framtidens hållbara samhälle. Därför vill hälsa just dig varmt välkommen till Skellefteå!

Om konferensen

Högskola och samhälle i samverkan (HSS) är Sveriges största samverkanskonferens.
År 2025 står Campus Skellefteå och Luleå tekniska universitet som värdar. Att expansiva Skellefteå får välkomna hundratals deltagare från akademin, näringsliv, offentlig sektor, politik och civilsamhälle känns särskilt bra just detta år.

Regionen präglas av en samhällsomvandling som saknar motstycke i modern tid. Här påverkas varje del av samhället av en omställning som initierats av internationella miljardinvesteringar och följts av ett samhälle som mött upp på bred front. Nya och större behov har bland annat lett till satsningar på behovsanpassade utbildningar, nytänkande metoder inom kompetensförsörjning och banbrytande samverkan som Skellefteå University Alliance, en satsning som samlar fem lärosäten och som är öppen för fler.

Både syftet och sättet att arbeta i Skellefteå är helt i linje med målen för HSS. På konferensen kommer vi att fortsätta utforska hur vi kan ta oss an stora samhällsutmaningar – med målet att tillsammans skapa ett mer hållbart samhälle.

Skellefteås utveckling är resultatet av ett långsiktigt arbete, där kunskapsutbyte haft en nyckelroll. Den stora förändringen, från början svår att märka utifrån, handlade om att öppna upp och lyssna på andras erfarenheter på ett helt nytt sätt. Den öppenheten gjorde att samhällsaktörer på alla nivåer och inom alla sektorer utrustades med nya kunskaper och verktyg som gjorde oss bättre tillsammans. I dag är Skellefteå en plats dit många riktar sina blickar när det handlar om framgångsrik samverkan mellan näringsliv, akademi och offentliga aktörer.

Skellefteås samhällsaktörer har nått långt när det gäller att förverkliga utvecklingsresan och att agera i en allt högre förändringshastighet. Vi är övertygade om att nästa steg framåt också förutsätter att vi lyssnar på och lär av varandra. Det är genom en mångfald av perspektiv och ett prestigelöst kunskapsutbyte vi skapar ett hållbart samhälle.

Varmt välkomna till HSS 2025 där vi tar nya gemensamma steg på den vägen!

Logotyperna för Campus Skellefteå och Luleå Tekniska Universitet

Finansiärer

Logotyp KK-stiftelsen
Logotyp Vinnova
Logotyp Tillväxtverket