VFU - student

VFU- Lärarprogrammet

Vi välkomnar studenter som ska göra sin VFU hos oss i Skellefteå kommuns grundskolor och gymnasieskolor. Vi ser fram emot att allt fler erfarna lärare får möjlighet att medverka som lokal lärarutbildare och prova glädjen i att handleda studenter och delge sina erfarenheter till våra blivande kollegor.

Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen syftar till att:

  • förankra teori i konkreta och praktiska erfarenheter
  • relatera ämneskunskaper och urval av ämnesstoff till läroprocesser
  • utgöra en grund för de teoretiska kunskaperna i lärarutbildningen
  • utveckla samarbetsförmåga både i arbetslag och tillsammans med elever

Kontakter

www.skelleftea.se Länk till annan webbplats.

Examensarbeten

Under senare delen av lärarutbildning ingår ett examensarbete. En tanke är att ämnet för arbetet kan hämtas från de enheter där den lärarstuderande fullgör sina VFU-perioder.

Vi ser därför examensarbetet som en värdefull del av vårt utvecklingsarbete som gagnar både studenten i sin utbildning och pedagoger i verksamheten.

VFU Lärare

Skellefteå är en växande stad med målet att 90 000 invånare år 2030 ska bo här i en vacker, rättvis och hållbar stad där det ska finnas plats för alla. Då behövs du mer än någonsin, du som vill jobba med människan i centrum. Val av kommun för din VFU-placering görs i början av din utbildning och hos Studentcentrum på Campus Skellefteå kan du träffa likasinnade och får energin att fortsätta kämpa, ganska härligt va? Till slut är du där. Precis där du tänkte vara.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 april 2024