Examensarbeten & Samarbeten

Vilket upplägg som är aktuellt för ett examensarbete varierar beroende på vilket program du läser.

Det är vanligt att man skriver en självständig uppsats på kandidat-, magister- eller masternivå men examensarbeten förekommer också i andra former, exempelvis på de konstnärliga utbildningarna. Att skriva examensarbete skiljer sig ofta från de undervisnings- och studiesituationer som du tidigare stött på. Det är till exempel vanligt med enskild handledning eller handledning i mindre grupper och kraven på att arbeta självständigt är ofta högre, vilket betyder att du behöver planera och strukturera ditt arbete.

Framtidens Skellefteå 2050

Flera studenter på KTH i Stockholm tog sig an uppgiften att formulera en framtidsvision för Skellefteå 2050. Studenterna kommer från olika länder och har vitt spridda utbildningsbakgrunder. De samarbetade tätt med representanter för Skellefteå kommun och samlade in data genom fältstudier samt intervjuer med lokala aktörer och potentiella framtida Skelleftebor. Mer om det kan du läsa nedan på ingången till Skellefteå kommun.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 september 2023