Campus Skellefteå för utbildningsanordnare

Utbildning och kompetens är nyckeln till ett framgångsrikt samhälle där intentionen är att erbjuda goda utbildningsmöjligheter genom hela livet och att att göra karriärväxling möjlig. På Campus Skellefteå lägger vi vikten på närhet till utbildning på högre nivåer med både bredd och spets. I Skellefteå jobbar vi medvetet och strukturerat för att attrahera och behålla kompetens med målet att kvalificerad arbetskraft ska attraheras från andra delar av Sverige och världen där är Campus Skellefteå navet.

En växande region

När man som utbildningsanordnare tittar på var i Sverige man vill etablera sig så kan det var intressant att veta att 80 miljarder investeras fram till 2030. Här görs enorma samhällsinvesteringar i näringsliv, nya bostäder och infrastruktur och Skellefteå växer som aldrig förr. Det som sker här just nu är unikt här är efterfrågan på kompetens hög inom en stor bredd av branscher.

Hela norra Sverige har hamnat i ett nytt ljus och Skellefteå är en central punkt. Inte minst vår gröna energiproduktion, långa historia och stora kunskap inom industri gör att vi hamnat i centrum för den gröna omställningen av industrin. Skellefteå har ett konkurrenskraftigt och internationellt näringsliv att vara stolt över och när Skellefteå växer är ett starkt näringsliv en förutsättning och med det är kompetensförsörjning avgörande.

Arbetslösheten är mycket låg samtidigt som flera verksamheter expanderar och behöver arbetskraft. Även om befolkningen ökar kraftigare än på många år, så har platsen fler jobb än arbetssökande. Många fler behöver upptäcka möjligheter med en karriär med bas i norra Västerbotten och för att stötta utvecklingen vill Skellefteå kommun genomföra ett flertal insatser i samarbete med näringslivet. Näringslivet uppmuntras att vara en aktiv del i arbetet med kompetensattraktion och här finns det alla möjligheter för dig som erbjuder utbildning att etablera dig.

Spetskunskap, bredd och omställning

Global utblick, långsiktighet hos både offentliga aktörer och näringsliv samt förmågan att locka individer är tre viktiga framgångsfaktorer för utveckling. Skellefteås starka samarbeten och nätverk gör det enklare att skapa en framsynt plats som ger energi till människors nyfikenhet och kreativitet. Med detta har man också fattat beslutet att Campus Skellefteå ska vara navet för:

  • Banbrytande innovation, tillämpad forskning och hållbart lärande.
  • Högre utbildning inom framtida tillväxtbranscher. Nära samarbete mellan högre utbildning och arbetsgivare underlättar framväxt och utveckling av nya idéer.
  • Innovation och samverkan. Samarbetet mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor ska vara starkt när det handlar om att utveckla innovationsmiljöer.

Ibland förändras arbetsgivarnas behov eller de egna drivkrafterna. Vid sådana tillfällen ska Skellefteå vara en föregångare när det handlar om att utveckla rätt kompetenser för morgondagens näringsliv och offentlighet. Genom god samverkan med flera universitet och yrkeshögskolor ska det vara enkelt att studera i Skellefteå och då behövs bra utbildningsanordnare som vill erbjuda relevant utbud.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 augusti 2023