Här kan du läsa mer om vad som gäller för reser i ditt uppdrag som förtroendevald.

Alla resor ska i första hand ske med kollektiva färdmedel. Bil till och från resmålet ska bara användas om det saknas lämpliga kollektiva färdmedel eller om det innebär en väsentlig tidsvinst. Samåkning ska ske när så är möjligt.

Förtroendevalda har inte rätt till ersättning för parkering inom Skellefteå kommun. Om du ska utföra ditt politiska uppdrag på en plats utanför Skellefteå kommun får du ersättning för utlägg för parkering.

Du ansöker om ersättning för parkeringutlägg i e-tjänsten för reseräkning.

Lämna in reseräkning (Uppdrag utanför kommunen) (Länk till annan webbplats)

Det finns två olika e-tjänster för att begära ersättning. Den ena använder du för att söka ersättning för politiskt uppdrag som du utfört inom Skellefteå kommun. Uppdraget kan ha innefattat en resa, men behöver inte ha gjort det.

Den andra e-tjänsten använder du för att söka ersättning för utfört uppdrag utanför kommungränsen.

Kom ihåg att kvitton för utlägg ska bifogas i ansökan.

Lämna in reseräkning (Uppdrag inom kommunen) (Länk till annan webbplats)
Lämna in reseräkning (Uppdrag utanför kommunen) (Länk till annan webbplats)