Boka campingplats (Länk till annan webbplats)

När du bokar lyxcamping i Stenbrottet bor du exklusivt med din egna grillplats med tillhörande bänkar och bord. En egen solterrass med solstolar. Tillgång till eget färskvatten på platsen.

Stenbrottet ligger på den övre delen av campingen. En grön oas med en bergvägg som skydd.
Söderläge med sol hela dagen.

Du bokar hela ytan och väljer om du campar själv eller tar med en vän.
Platsen rymmer 2 husvagnar eller husbilar.
Bokar ni platsen för två husvagnar/husbilar så krävs ett CKE/Camping-ID per husvagn/husbil.

Förstora kartan för att se mer om vad som finns på våra olika områden.

Illustrerad karta över campingområdet.

Priser camping 2022

Priserna är angivna per natt och i svenska kronor.

Priser för de olika säsongerna

Husvagn
och husbil

vecka 41-17

vecka 18-25 ons.

vecka
25-27
31-32

vecka 28-30

vecka
33-40

Plats
inkl. el

250 kr

290 kr

370 kr

410 kr

290 kr

Stor plats inkl. el

250 kr

290 kr

420 kr

460 kr

290 kr

Vidden
inkl. el


290 kr

350 kr

390 kr

290 kr

Lyxcamping Stenbrottet


1000 kr

1000 kr

1300 kr

1000 kr

Tält

220 kr

220 kr

220 kr

270 kr

220 kr

Tält
med el

260 kr

260 kr

280 kr

330 kr

260 kr

Vecka 18 börjar onsdag, vecka 25-27 börjar torsdag

Säsongscamping

Priser för säsongscamping

Plats

Pris

Campingplats med el

13 050 kr

Campingplats med el (Backen, Slätten, Vidden och Hyllan)

11 940 kr

Stor campingplats med el

14 700 kr

Bokningsavgift
För alla bokningar via telefon och e-post tillkommer 135 SEK. Bokar du online bjuder vi på denna avgift.

När ska jag betala?
- En anmälningsavgift på 20 % av den totala bokningskostnaden betalas med kort vid bokningstillfället.
- Slutbetalning sker 30 dagar innan ankomst.
- Bokar du senare än 30 dagar innan ankomst ska hela beloppet betalas direkt vid bokningstillfället.

Om du inte betalar i tid?
Om slutbetalningen inte är gjord före 30 dagar före din ankomst blir din bokning avbokad. Ingen bekräftelse blir sänd till dig. Anmälningsavgiften blir inte återbetalad.

Avbeställningsskydd
Genom att köpa ett avbeställningsskydd för 250 SEK återbetalas anmälningsavgiften och även slutbetalningen om följande händer:

- Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig själv, maka/make, sambo, dina eller deras föräldrar, barn, syskon eller medresenär.

- Det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll som du inte kunde förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning. Tex omfattade eldsvåda eller översvämning i din bostad.

- Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.

- Om du på grund av arbetslöshet eller nyanställning är förhindrad att fullfölja din bokning.

Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget ska vara oss tillhanda inom 14 dagar från avbokningsdagen. Först då återbetalas hyresbeloppet. Avbeställningsskyddet ger dig också rätt att avbryta pågående vistelse och återfå belopp motsvarande den del av vistelsetiden du inte kunnat nyttja om någon av punkterna ovan inträffar.

Vad händer om jag vill avboka?
Vid avbokning återbetalar vi varken bokningsavgift, anmälningsavgift eller slutbetalning. Har du däremot köpt avbeställningsskydd återbetalas hela det inbetalda beloppet förutom avgiften för avbeställningsskyddet och bokningsavgiften utifrån de speciella villkoren som gäller (se punkten ovan) ingen återbetalning sker om du väljer att avbryta din vistelse tidigare än planerat.

Övrigt
Genom din bokning tillåter du oss att skicka nyhetsbrev till dig och du får möjlighet att delta i vår gästundersökning via e-post fram tills att du avregistrerat dig på dessa.

Skaffa, eller läs mer om Camping Key Europe (Länk till annan webbplats)