Bothniasalong i Skellefteå 2 juni – 1 sep 2024

 

Medverkande: Peter Andersson, Alexandra Boman, Christina Brattsand Carlsson, Snöfrid Caldeborg, Anders Granberg, Sara Forsström, Anna Hedström, Leif Å Larsson, Rebecka Littbrand, Emma Ljungberg, Johanna Löfberg, Karin Nordgren, Daniel Sandling, Tor Sandén, Mimmi Strandkvist, Jögge Sundqvist, Liselotte Wajstedt, Malin Wikström, Sara Zetterlund, Gunilla Åsberg, Malin Östberg

Sveriges största konstsalong Bothniasalongen är ett samarbete mellan två län och fem platser som äger rum vart femte år och för 2024 vuxit sig större med fler deltagarinstitutioner.

Tillsammans vill vi skapa intressanta utställningar som syftar till att lyfta fram konstnärskap med koppling till de nordliga regionerna.

376 konstnärer ansökte till Västerbotten varav 21 antogs till Skellefteå konsthall och 60 till Västerbottens museum.

Till den jurybedömda konstsalongen har två jurygrupper, en för Norrbotten och en för Västerbotten gjort urvalet och fördelat antagna bidrag mellan vardera läns utställningsplatser. För Västerbottens räkning har en jury bestående av konstnär Lovisa Ringborg, projektledare och biträdande chef på Färgfabriken Karin Englund och processledare på Färgfabriken Daniel Urey har gjort sitt urval.

I urvalsprocessen har man enbart utgått från de bilder som skickats in samt information om titel, teknik, storlek och årtal. Uppgifter som konstnärens namn, kön och ålder har inte delgivits jurymedlemmarna förrän i efterhand.

Antagna konstnärer presenteras på respektive webbplats för varje utställningsort.

Bothnia salongens tider:

  • Skellefteå Konsthall c/o Nordanå utställningsrum: 2 juni–1 september
  • Västerbottens museum i Umeå: 6 juni–22 september
  • Konsthallen i Luleå: 13 juni–14 augusti
  • Gällivare Kulturmuseum: 15 juni–24 augusti
  • Ájtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum: 29 juni–24 augusti