"rootPage" is not defined.

Meijersamlingen är en omfattande och växande donation till Skellefteå kommun av konstnären Sture Meijer (född 1931) från Kåge, Skellefteå. Konstsamlingen visar Sture Meijers verksamhet som konstnär under sextio år, från tidigt sextiotal till idag. och innehåller allt från oljemålningar, gouacher, teckningar, till skulptur och grafik. Samlingen som uppgår till ca 200 verk är inte statisk utan hängs om vart tredje år, där fördjupningar med olika infallsvinklar och tematik uppnås.

Aktuellt

Bild på Katrin Holmqvist Sten

I och med att Meijersamlingen, Nordanå, har öppnat upp som vanligt igen kommer verksamheten under våren att aktivera samlingen på olika sätt, dels genom guidade visningar för skolor och allmänhet dels genom en föreläsningsserie i Hörsalen på Nordanå. Föreläsare för detta tillfälle är universitetslektor Katrin Holmqvist Sten vid konstvetenskap, Umeå universitet och verksam vid Arkitekthögskolan

Sture Meijers bildvärld rymmer inte sällan inslag av natur; från obestämbar växtlighet och djurliknande varelser till nattens mörker och vattenspeglar, inte sällan med mänskliga figurer som huvudkaraktärer. Vad berättar dessa verk? I föredraget sätts Meijers konst in i ett historiskt men också nutida sammanhang där landskapsmåleri, samtidsengagerad konst, närbesläktade konstnärskap såsom Hans Wigert (1932-2015) och Ulf Gripenholm (f. 1943) samt skönlitterära källor bildar en fond för att fördjupa förståelsen av hans verk.

Katrin Holmqvist Sten är universitetslektor i konstvetenskap vid Umeå universitet och verksam vid Arkitekthögskolan.

Dag: 26 april

Tid: 18

Plats: Hörsalen, Nordanå

Arrangör: Skellefteå konsthall; Meijersamlingen

Bokning: https://simplesignup.se/event/191433 Länk till annan webbplats.