Skellefteå konsthall lånar ut konstverk till tillfälliga utställningar under kortare tidsperioder. Prioritet ges till viktiga monografiska utställningar och konstinstitutioner.

Skellefteå konsthall beviljar inte utlån till kommersiella gallerier eller arrangörer som bedriver konsthandel.

Institutioner med egna samlingar som är tänkbara långivare till Skellefteå konsthall.

Utställningar som introducerar nya perspektiv, konstnärskap och tidsperioder.

Låneförfrågan ställs och skickas digitalt till Skellefteå konsthall.
E-post: skellefteakonsthall@skelleftea.se

Din förfrågan om att låna ska komma till oss senast 7 månader före utställningen öppnar.

Förfrågan ska innehålla utställningsperiod med exakta datum samt utställningstitel, utställningskontext, motivering till lånet och förteckning över önskade konstverk. Den ska också innehålla säkerhets -och klimatförhållanderapport.