Bigert & Bergström - The Broken Greenhouse 11. 2 – 21.5

The Crystal Forest, 2023, UV-printed photos on opal white glass, 130x130x130 cm

The Broken Greenhouse

Allt sedan Bigert & Bergström började arbeta tillsam­mans 1986 har de drivits av nyfikenhet och intresse för aktuella och existentiella frågor, vilket också genomsyrar deras konst. Konstnärerna har genom åren skapat ett igenkännbart estetiskt och karakteristiskt uttryck i allt de tar sig an. Ofta har de sin utgångspunkt i allvarliga, veten­skapliga teser men deras gestaltning och inslag av humor gör det enklare för betraktaren att ta emot svåra budskap. I många fall väcks även flera sinnen till liv då deras verk ofta kan avge allt från ljud till ljus, värme och vibration. Bigert & Bergströms arbetsprocess kan ses som ett lagarbete där de initierar och står för idéerna men i själva realiserandet av verket arbetar de nära ett team av teoretiker och forskare. Konstnärerna lyfter fram ett konkret problem av vetenskaplig karaktär som de kartlägger och åskådliggör utifrån ett socialt och historiskt perspektiv. Genom forskningsexpeditioner och aktioner världen över samlas material in och med konsten som verktyg närmar de sig invecklade frågor som berör varje enskild individ på ett personligt plan. Deras verk ger oss nya sätt att se, tänka och förstå världen vi lever i men även den värld vi går till mötes. Centralt för utställningen The Broken Greenhouse är problematiseringen av växthuset som en arkadisk plats och vår mänskliga strävan efter att kontrollera och tämja naturen genom att skapa rum för odling, växtlighet och liv. Till utställningen har konstnärerna valt att visa nya och äldre verk som på olika sätt och med olika berättelser närmar sig och anspelar på idén om att människan för mänskligheten skapat ett perfekt klimat som nu är sprucket, ett annalkande faktum som vårt väsen själv orsakat. Parallellt med att Skellefteå Konsthall visar utställningen The Broken Greenhouse har vi även äran att visa Bigert & Bergströms bastu Solar Egg på Norra Terrassen under perioden 11.2 - 30.4. Den guldäggsformade bastun utformades 2017 på uppdrag av Riksbyggen med syftet att skapa utrymme för samtal om samhällsutvecklingen i norra Sverige. Verket är även en del av konstnärernas långtgående arbete med att via konst beröra och belysa klimatfrågor.

Bildspel: The Crystal Forest, 2023, UV-printed photos on opal white glass. Fotograf: Krister Hägglund

Bildspel: The Climate Experiment 2018, Biospherw lll 1990, Climate Chambers 1994, Looped incubator 1995, Rescure Blanket for Kebnekaise 2015. Fotograf: Krister Hägglund

Bildspel: Geode Wrecked Wrecking Ball, 2022, Fotograf: Krister Hägglund

Bigert & Bergström - The Broken Greenhouse

Bigert & Bergström - The Broken Greenhouse - Rundvandring Del 1

Bigert & Bergström - The Broken Greenhouse - Rundvandring Del 2