2022

2021

15.06 2019 - 01.09 2019
LAP-SEE LAM - HORIZONTAL LANDSCAPE, VERTICAL GHOST

Lap-See Lam lånar ofta antropologens arbetssätt som konstnärlig metod i sitt utforskande kring minne, historia och kulturell förskjutning. I hennes soloutställning på Skellefteå Konsthall är verken som visas bärare av dolda historier och framtidsberättelser som luckrar upp gränserna mellan fiktion och verklighet, dåtid och framtid. Här har spökgestalten fått en framträdande roll, både som karaktär och metafor, ibland synlig och ibland skymd genom hela utställningen.

I videoverket Mother´s Tounge (2018), ett verk av Lap-See Lam och filmregissören Wingyee Wu, tas betraktaren med på en delvis spekulativ tidsresa genom den svenska kinakrogens historia. Verket innefattar ett stycke nutidshistoria och samtidigt en uppdiktad berättelse där tre generationer kvinnors monologer rör liv i exil, språk och identitet i kapitlen dåtid (1978), nutid (2018) respektive framtid (2058).

Berättelsen guidas av restaurangens egen röst. I de olika videosegmenten agerar 3D-modeller av kinakrogar fond till berättelser som på något sätt är kopplade till platsens olika arkitektoniska rum. De avskalade 3D- skannade miljöerna av kök och matsalar bildar horisontella landskap och människor i dem blir vertikala spöken, som illustrerar fragment av lagrad tid och transformation. Verket ger många ingångar varav en är den inbillade föreställningen om närhet till den kinesiska kulturen som kinakrogen kan väntas generera.

Lap-See Lam har med sitt verk Beyond Between (2018) rekonstruerat objekt från en snart svunnen svensk kinakrogsmiljö. Valet att framställa objektet som en museal antik artefakt blir övertygande i läsningen som ett minnesvärt föremål. Verket Beyond Between är utfört i 3D – utfräsning med en konstruktion som är hämtad från ett tak i pagoda-stil oftast förekommande på tempel men i Sverige mest som ett innertak i kinarestaurangmiljö. Utlyft som en artefakt uppstår nya tolkningar om vad som blir värt att minnas.

The Ghost (2018) Gestalten av ett spöke har alltid varit närvarande i Lap-See Lam arbeten, spöket dök upp första gången i hennes skannade miljöer som en digital störning, bug eller ett fragment och har sedan dess vuxit fram gradvis som ett objekt eller en karaktär. Det ogripbara av en plats och ett rum, hur enskilda minnen och historia präglar den med sin närvaro och frånvaro ser Lap-See Lam spöket som en metafor för det osynliga och det frånvarande. Spöket får symbolisera människors rädsla för det okända och det främmande men också vara en tidsresenär mellan synliga och osynliga rum. Det kan betyda de sätt på vilket minne och historia dröjer sig kvar inom det levande närvarande.

Lap-See Lam föddes 1990 i Stockholm och är utbildad åren 2013- 2016 vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. År 2017 fick Lap-See Lam motta Maria Bonnier Dahlins stipendium.

Affisch - LAP-SEE LAM "Horizontal landscape, vertical ghost" , 553.9 kB.

19.02.24 - 19.05.12
CARIN ELLBERG - SJÄLVPORTRÄTT

Konstnären Carin Ellberg (f 1959) utgår ofta från sin närmiljö i sina arbeten, där hon observerar föremål och ting som omger henne. Föremålen kan vara avbildade i en serie teckningar, målningar eller installationer och bli visualiserade i form av ett tanketorn, framväxt ur ett kvinnohuvud eller presenterade som frilagda modeller, stilleben, där perspektiv och skala är skilda från verkligheten.

Det senaste decenniet har föremålen fått mindre betydelse och lämnat plats för naturens livskraft och former där konstnärens utforskande handlar mer om en existentiell och inre resa.

En central del av Carin Ellbergs konstnärskap är själviakttagelserna. Redan 1985 inledde hon den serie av självporträtt, som idag överstiger 670 målningar, daterade och numrerade, där format och kroppsutsnitt är identiska. Bilderna återspeglar en målande konstnärs studium av sitt eget ansikte som är under ständig transformering utifrån dagsform, makeup, håruppsättning osv. En arbetsinsats som verkar gjord när andan faller på men den följer en viss rutin som konstnären ställt gällande arbetstid utan avbrott, storlek och halvkroppsporträtt.

Till skillnad från konsthistoriens tradition att vilja skapa en bestående avbild för eftervärlden handlar denna porträttserie om något annat, att i dagbokens form beskriva sin egen spegelbild/självbild. Trots att det löper trettio år mellan vissa porträtt avslöjar de inte i någon högre utsträckning tidens gång eller konstnärens känslor utan istället fyller porträttserien ett varande och preciserar ett måleri.

Carin Ellberg är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm (1984-1989) och anammade tidigt nya medier, arbetssätt och val av materialkombinationer. På 80-talet arbetade hon tillsammans med konstnärerna Katarina Lindgren och Eva-Maria Ern, vilket resulterade i videoverket ”Köket” och performativa inslag som utgick från att göra undersökningar av den stereotypa bilden av hemmet, kvinnan och familjen.

Under 90-talet gjorde Ellberg på Arbetets museum verket ”En socialarbetares minne” som är ett av de första exemplen i Sverige där konstnären lånar etnologens arbetssätt som metod. Vid sidan av sitt måleri har hon under 1990-talet också utmärkt sig för sina installationer av återbrukade material som nylonstrumpor och leksaker. Carin Ellbergs arbeten har under 2000-talet kommit att handla mer om ett inre och yttre landskap, där teckningar och skulpturer bildar en helhet och öppnar för många filosofiska tolkningar och associationer med naturens mönster som en central utgångspunkt. Carin Ellberg har haft ett stort antal utställningar både i Sverige och internationellt och gjort offentliga uppdrag bland annat verket Det femte elementet i Gävle (2001) som skapat stort intresse.

Affisch - Carin Ellberg "Självporträtt" , 143.6 kB.

30.09 2018 - 20.01 2019
OWE GUSTAFSON - RETROSPEKTIV

I utställningen Owe Gustafson-retrospektiv möter vi bredden och djupet i en av våra mest uppskattade tecknares konstnärskap. Verken som visas representerar nästan ett halvt sekel och presenterar Owe Gustafsons särpräglade uttryck omsatt i en mångfald av tekniker och material. Utställningen är producerad av Tomelilla Konsthall i samarbete med Owe Gustafson.

Owe Gustafson lever för att teckna. Att teckna är ett sätt att reflektera över sig själv och sin omvärld. Med enkelhet och underfundighet har han skapat en bildvärld som är lika gångbar som igenkänningsbar för olika generationer.

Genom att här och var referera till konsthistorien och placera symboler och detaljer ur populärkulturens sammanhang i en ny kontext, väcker hans bilder frågor och nyfikenhet hos betraktaren. Han har anammat minimalistiska principer och kanske är det just i de sparsamma detaljerna, i de klara färgfälten, i frånvaron av definierat djup som bildernas slagkraft finns.

Hans bilder vägrar i många fall att enkelt låta sig inordnas eller förklaras. I en och samma bild får många budskap plats. Owe Gustafson skyr inga teman och det är med humorn som vapen han attackerar det mest självklara.

Owe Gustafson föddes 1940 i Eskilstuna. I tidiga tonåren tecknade han illustrationer för dagspressen och bekantade sig med grafikens möjligheter. Mellan åren 1959 till 1964 studerade han Reklam och Bokhantverk vid Konstfack. Ambitionen var att bli bokillustratör men examensarbetet blev en animerad film. Allt sedan dess har Owe Gustafson verkat inom en rad skilda discipliner där hans enkla men slagkraftiga och ofta humoristiska formspråk har kommit till uttryck i teckningar, illustrationer, måleri, grafik, grafisk formgivning, animation, skulptur, offentlig konst och böcker.

Under 1970-talet drev han tillsammans med sin hustru Galleri Galleriet med placering i Gamla Stan i Stockholm. Galleriet presenterade under en lång rad av år uppmärksammade utställningar och events av happening karaktär, där kreatörer med olika bakgrund bjöds in för att skapa konst utifrån givna formkrav eller teman. Galleriets verksamhet ifrågasatte rådande konventioner om vad konst är, vem som är konstnär och suddade ut gränsen mellan kultur och populärkultur. På så vis uppvisade Galleriets verksamhet ett tydlig släktskap med dadaism och fluxusrörelsen, samtidigt som många av inslagen var helt nyskapande på den svenska konstscenen.
Det är också under 70-talet som Owe Gustafson skapade sitt kanske mest kända verk, nämligen animationerna till det kultförklarade barnprogrammet Fem myror är fler än fyra elefanter. Dessa animationer tillförskansade Owe Gustafson en självklar plats i den svenska barnkulturens historia.

Böcker har alltid legat Owe Gustafson nära hjärtat. Då yrket bokillustratör mer eller mindre försvann under hans tid vid Konstfack förstod Owe Gustafson att hans möjlighet att illustrera böcker var beroende av att han själv ägnade sig åt författande. 1990 gav han ut sin första bok och det har blivit ett tiotal sedan dess. I hans böcker får ordet rätta sig efter bilden och hans texter är lika effektiva och mångbottnade som hans teckningar.

Parallellt med det fria konstskapandet har Owe Gustafson frekvent anlitats som illustratör och har under mer än 30 år varit knuten till Dagens Nyheter. Han är även grafisk formgivare och har ett stort antal skivomslag och affischer på sin meritlista.

Affisch - Owe Gustafson "Tänk om jag hade en snabel" , 1.4 MB.

09.06 2018 - 26.08 2018
BOTHNIASALONG 2018

Bothiasalongen är ett samarbete mellan Skellefteå Konsthall, Västerbottens museum, Norrbottens museum och konsthallen i Luleå. Syftet är att genom samverkan mellan länen skapa fyra intressanta utställningar som fokuserar på konstnärskap i de nordliga regionerna.

Deltagare i Bothniasalongen i Skellefteå:
Viktor Mattsson, Ulf B Jonsson, Stefan Levi Andersson, Staffan Westerlund, Maria Winbjörk, Malin Wikström, Maj Britt Niklasson, Lotta Lampa, Lars Jonsson, Kim Stenlund, Kerstin Lindström, Johannes Bergström, Jan Anders Jatte Eriksson, Isa Öhman, Hanna Holmgren, Eva Kitok, Elina Nilsson, Anna Weglin, Anna-Lena Berglund, Susan N. Sondell, André Fischer, Anders Granberg och Alexandra Backlund.

Konstsalongen är, och har under lång tid varit, en neutral plattform för det svenska konstlivet. Salongen som konstföreteelse har en demokratisk och betydelsefull funktion där alla, etablerade såväl som nybörjare , ges möjlighet att delta i den offentliga dialog som konstlivet bidrar till. Konstsalongen är också ett spännande komplement till den ordinarie utställningsverksamheten eftersom den öppnar upp för spontana och oväntade möten. Dessutom blir det i en salong synligt att samtidskonsten rymmer en rik bredd av uttryck och att den trots sin mångfald ofta visar en riktning om tiden vi befinner oss i.

Till den jurybedömda konstsalongen har två jurygrupper, en för Norrbotten och en för Västerbotten gjort urvalet. För Västerbottens räkning har chefen för Uppsala Konstmuseum Daniel Werkmäster, chefen för Bror Hjorts konstmuseum Tomas Järliden och konstnär Jacob Dahlgren valt ut och självständigt fördelat antagna bidrag mellan vardera läns två utställningsplatser.

11.02 2018 - 06.05 2018
JACOB DAHLGREN - Abstract space

I utställningen ”abstract space” visas ett urval från Jacob Dahlgrens lekfulla bildvärld där han använder sig av abstrakta detaljer från vår omgivning och konstruerar nya verk av vardagliga föremål i klara färger, ofta kombinerade i ränder, rutor och grafiska mönster. Typiskt för Jacob Dahlgren är hans sätt att organisera mängder av material vilket leder tanken till konkretisternas experimenterande mellan form, färg, rörelse och rytm.

I Jacob Dahlgrens konstnärskap spelar precis som för konkretisterna också de industriella formerna och materialen en central roll då han använder redan existerande, massproducerade föremål i sitt arbete ex kaffemuggar, yoghurtförpackningar, piltavlor, blyertspennor, klädgalgar eller badrumsvågar.

Oavsett om det handlar om kaffemuggar av plast eller blyertspennor är inget för alldagligt eller för invecklat för att inte rymmas i hans estetiska universum. Ur ett konstvetenskapligt perspektiv finns även en koppling mellan Jacobs Dahlgrens konstnärskap och minimalismen där det centrala för konstnärerna var att undersöka förhållandet mellan kropp och objekt.

Förutom att Jacob Dahlgren själv sedan sjutton år tillbaka är en bärare av konst då han dagligen använder T-tröjor som är tvärrandiga, är det lika viktigt för honom att besökaren bjuds in och blir en del av hans verk. I tröjprojektet ” Peinture Abstraite” är han det levande konstverket men andra bjuds in att göra urvalet, curera vilka tröjor som ska bäras. Flera av Jacob Dahlgrens arbeten exempelvis hans badrumsvågar ”Heaven is a Place on Earth”, aktiverar gränsen mellan konstverk som objekt och konstverket som händelse och involverar publiken både i tillkomstprocess och utförande. Vissa av hans konstprojekt har tagit formen av demonstrationer eller parader i stadsrummet men där plakatens politiska slogans ersatts av abstrakta målningar. Ett liknande projekt där deltagarna är medskaparare och blir del av ett större sammanhang kommer också att realiseras i Skellefteå under utställningsperioden och SM-veckan.

Affisch - Jacob Dahlgren, Abstract Space , 1.4 MB.

16.09 2017 - 19.11 2017
HELENE SCHMITZ - Transitions.

Hösten 2017 har Skellefteå Konsthall glädjen att visa en av Sveriges främsta konstfotografer Helene Schmitz (Stockholm) utställning Transitions.
Helene Schmitz bildvärld är både drabbande och angelägen där relationen mellan naturens krafter och människans fåfänga att inte underordna sig står i centrum. Med träffsäker skärpa fångar hon på ett dramatiskt sätt kombinationen av det paradoxalt vackra och det tvetydigt förgängliga. Det ofrånkomliga gör sig gällande, naturens seger över människans kamp om tid och rum.

I utställningen Transitions har ett urval gjorts från tre av hennes fotoserier. The Forest illustrerar naturens återhämtning efter en naturkatastrof, den stora skogsbranden i Västmanland 2014. I serien Earthworks har naturen, sand och atlantiska vindar, återtagit den plats som byggts upp för diamantutvinning i Namibia, en gruvdrift under tysk koloni som sedermera övergavs under 1950-talet. Sunken Gardens är en bildserie från Surinams regnskogar i Sydamerika. I Daniel Rolanders fotspår (Linnés lärjunge) besöker Helene Schmitz en fjärilsfarm, där ägaren gör maktlösa försök att tämja naturen.

I utställningen Transitions visas ett löpande tillstånd av skiftningar och övergångar. Det vi människor upplever som tid.

Affisch - Helene Schmitz , 3.3 MB.

11.06 2017 - 03.09 2017
NORRLAND – en utställning om halva Sverige

Magdalena Nordin (AC ) Jonas Kjellgren (X) Sven Teglund (BD) Anders Sunna (BD) Erik Mikael Gudrunsson (Y) Johannes Samuelsson & Anton Ciurar (AC & AC/Rumänien) Katarina Pirak Sikku (BD) Sara Helena Gedda (Z).

Utställningen har tagits fram av Luleå Konsthall där medverkande konstnärer representerar något av de fem län och nio landskap som Norrland utgörs av. Syftet med utställningen är att lyfta Norrland och de frågeställningar som ligger i tiden samt sätta igång tankar hos betraktaren, dels om konsten dels om villkoren och politiken.

Trots att Norrland utgör närmare 60 procent av Sveriges landmassa ägnas inte mycket medial tid åt denna landsdel. Schablonbilden av Norrland och norrlänningen gör sig mer gällande än den mångfacetterade verkligheten. Syftet med utställningen är framför allt att visa fler bilder av Norrland, vem som är och kan vara norrlänning. Den gemensamma tråden för de deltagande konstnärerna är att alla på olika sätt arbetar med identitet och förskjutningar och intresserar sig för sin egen och andras historia och samtid. Konstprojekten i utställningen visar på personligt engagemang och exempelvis berörs teman som integration och jämställdhet.

Affisch - Norrland , 3.2 MB.

05.03 2017 - 28.05 2017
AKAY & KP - Public Private

Skellefteå Konsthall inleder det nya året med att lyfta fram Sveriges centralgestalter inom gatukonst, Akay och KP och deras utställning Public Private.

Både Akay och Kp har ett förflutet i graffitin men började i mitten på 90-talet att experimentera med nya metoder att använda det offentliga rummet som en arena för sina projekt. I Stockholm finns fortfarande spår av deras tidiga tillägg i staden i form av affischer, klistermärken, installationer och graffiti. Klisterpeter blev tidigt känd för sina rådjursklistermärken och kamouflerade fågelholkar och Akay för sina affischer som gjorde reklam för den påhittade ideologin Akayism.
Interaktiva verk
År 2003 började de på allvar att jobba tillsammans med mer interaktiva verk. Typiskt för Akay och Kp är att de intresserar sig för stadens mellanrum som de aktiverar och ger en ny mening. Exempel på detta är deras verk Traffic Island, en röd ministuga på en bortglömd klippa mellan infartslederna till Stockholm eller gungorna som tillverkades av stadens bråte vilka hänger under broar, från trafikskyltar och i busskurer. Badmintonbanan på taket till ett parkeringshus kan också nämnas. Det inspirerande med deras arbeten är att de synliggör det bortglömda på ett lekfullt sätt och väcker frågor om deltagande och om vad konst kan vara.
Idag arbetar de ofta tillsammans med platsspecifika installationer, filmer och bilder i övergivna kontors hus i Stockholmsområdet.

Affisch - Public Private , 15.1 MB.

30.10 2016 - 22.01 2017
CECILIA PARSBERG - Hur blir du en framgångsrik tiggare i Sverige?

I Skellefteå, liksom på alla andra orter i Sverige sitter det numera tiggande EU-medborgare utanför de flesta affärer och köpcenter. Deras närvaro påminner oss om vilka problem det europeiska välfärdsbygget står inför. Det offentliga samtalet om fattigdomen, ojämlikheten och rasismen i Europa har på allvar börjat ta fart – vilken värld vill vi ha och hur ska vi leva tillsammans? Detta samtal vill vi föra upp på agendan även här i Skellefteå genom att bjuda in konstnären Cecilia Parsberg till Skellefteå Konsthall.
Yttrandefrihet och demokrati, makt och sociala strukturer är frågor som konsekvent engagerat konstnären Cecilia Parsberg. I november avlägger hon konstnärlig doktorsexamen i Fri konst vid Konstnärliga fakulteten, Lunds universitet för projektet: Hur blir du en framgångsrik tiggare i Sverige? En undersökning av tiggandets och givandets bilder 2011 till 2016. Fem av de gestaltningar som ingår i avhandlingen visar Skellefteå Konsthall.

Affisch - Cecilia Parsberg , 2.6 MB.

12.06 2016 - 04.09 2016
ANNA ODELL - Okänd kvinna 2009-349701

Få konstnärer i nutid har blivit så uppmärksammade, förtalade och missförstådda som Anna Odell, som med sitt konstprojekt ”Okänd kvinna 2009-349701” gör en bred och berättande gestaltning av den psykiatriska tvångsvårdens slutna värld. Nu visar Skellefteå Konsthall hela den omfattande utställningen, med filmer, objekt, ljudupptagningar och bilder. Från Liljeholmsbron till rättegång och uppföljning. En mäktig dokumentation som med sin integritet och klokhet belyser utsattheten hos en psykotisk person gentemot polis, läkare och vårdapparat.

Affisch - Anna Odell , 5.5 MB.


01.11 2015 – 06.03 2016
LEDTRÅDAR – CARL JOHAN DE GEER

Det är med stor glädje som Skellefteå Konsthall under hösten 2015 och våren 2016 har möjligheten att visa Färgfabrikens retrospektiva utställning Ledtrådar med en av Sveriges mest aktuella och uppskattade konstnärer - Carl-Johan De Geer.

I utställningen ”Ledtrådar” visas verk från ett femtio års långt konstnärskap som fritt rört sig mellan olika genrer som film, fotografi, textil, måleri, litteratur, grafik och scenografi. Carl Johan De Geer har sedan sin debut i början av 1950-talet gått sin egen väg och med olika uttrycksmedel har han konsekvent studerat sin samtid. Med humor och allvar skapar De Geer sin bildvärld med perspektivförskjutande referenser till såväl populärkulturens hötorgskonst och kioskdeckare, som prins Eugens konstnärskap. Carl Johan De Geers förmåga att röra sig obehindrat mellan olika konstyttringar har tilltalat och inspirerat en yngre generations konstnärer. Hans egensinniga stil har i decennier kännetecknats av knivskarpa detaljer, lustfyllda rörelser, humor och uppriktigt allvar. I utställningen ”Ledtrådar” vägleds besökaren in i arbetet mellan arbetsglädje och dystopi; en särskild plats där ledtrådarna till konstnärens föreställningsvärld pusslas samman och bildar en helhet.

Affisch - Carl Johan De Geer , 2 MB.

30.5-30.8 2015
SKELLEFTEÅ GOLD TOWN REVISITED

FA+ består av konstnärerna Ingrid Falk och Gustavo Aguerre som sedan 1980-talet arbetat tillsammans med olika konstprojekt. Deras konst vittnar om ett starkt samhällsengagemang, ett ständigt gränsöverskridande och en övertygelse om konstens giltighet utanför vedertagna väggar och normer. FA+ var bland de första i Sverige att arbeta idébaserat och platsspecifikt. Tillägget + står för det kollektiva arbetet, vilket också är något av konstduons signum, att inkludera andra, både konstnärer och allmänheten, i sitt skapande. Skellefteå Konsthall kommer under sommaren att visa ett urval av FA+ verk, från det aktuella verket Schengen Tours’ fiktiva resebyrå/containercharter till Sara Lidmancitaten i Umeå.

Konstnärerna kommer att skapa nya verk specifika för staden och dess historia. Skellefteå Gold Town Revisited bygger vidare på ett tidigare verk där oväntade element längs en gata i Havanna förgylldes. I samband med utställningen på Skellefteå Konsthall kommer konstnärerna att arbeta tillsammans med ortens gymnasieelever i stadsrummet och använda sig av förgyllning samt litterära citat av Sara Lidman.

22.11 2014 – 22.3 2015
MARIE-LOUISE EKMAN - måleri, grafik och objekt

Genom hela sitt konstnärskap har Marie-Louise Ekman insisterat på att konstens uppgift är att synliggöra och gestalta det som pågår i människors inre, det som upprör och driver oss. I ett performativt tal på Skansen, maj 1988, uttrycker hon: ”Kultur - eller om man här vill använda ordet konst - är något som varje människas hjärna är sysselsatt med dygnet runt… Vad vore väl en människa utan sin fantasi?”

Marie-Louise Ekmans konstnärskap är mångsidigt och sedan debuten 1967 har hon rört sig mellan måleri, grafik, textilapplikation, barnböcker, scenografi, film, skulptur och teater. År 1984 blev hon den första kvinnliga professorn på Konsthögskolan i Stockholm, där hon senare också var rektor och från 2009 är hon chef för Dramaten.

Utställningen på Skellefteå Konsthall uppmärksammar hur det sceniska eller teatrala är en bärande idé som präglar många av Marie-Louise Ekmans arbeten, oavsett konstform. I utställningen presenteras måleri, grafik och objekt från 1970-talet och 1980-talet, samt aldrig tidigare visat arkivmaterial från Ekmans arbetsprocess med film, scenografi, korrespondens och kulturdebatt.

Utställningen är producerad av Gävle konstcentrum i samarbete med filmbolaget Hinden och Tensta konsthall.

Affisch - Marie-Louise Ekman , 1.4 MB.

7.6 - 7.9 2014
LÄNSSALONGEN
Inför kulturhuvudstadsåret 2014 beslöt Skellefteå Konsthall och Västerbottens museum att en gemensam konstsalong i samarbete med regionen skulle genomföras. Till salongen har verksamma, födda eller med annan västerbottenanknytning, haft möjligheten att ansöka.

För Skellefteås räkning inkom 204 ansökningar som en jury bestående av konstnären Helene Billgren, konsthallschefen Ricky Sandberg och konstkonsulenten i Jämtlands län, Karin Kvam fick förmånen att ta del av. Till Umeå inkom 212 ansökningar där juryn företräddes av konstnärsduon FA+, Ingrid Falck och Gustavo Aguerre, samt konstkonsulenten i Västernorrland, Mats de Vahl. De båda juryerna arbetade intensivt under en dag i Skellefteå respektive Umeå varefter urvalet stod klart. 31 konstnärer antogs i Skellefteå med totalt 57 verk och i Umeå antogs 88 konstnärer med totalt 157 verk. Marielle Nylander, konstkonsulenten vid Region Västerbotten har varit med i samarbetat kring satsningen på länssalongerna.

Juryernas arbete har haft en avgörande roll för hur Länssalongen ser ut i Skellefteå respektive i Umeå detta då de stått för både urval och hängning. I urvalsprocessen har man enbart utgått från de bilder som skickats in samt information om teknik, storlek och årtal. Uppgifter som konstnärens namn, kön och ålder har inte delgivits jurymedlemmarna förrän i efterhand.

9.3 - 25.5 2014
KONSTEN SOM POLITISKT VERKTYG - ALBIN AMELIN

Konstnären Albin Amelin (1902-1975) var under sin levnad en färgstark expressionist och samhällskritiker som använde sina dukar som uttrycksform för politiska och sociala frågor. Han var framförallt arbetarklassens stora konstnär som utgick från faktiska händelser och arbetarmiljöer i syfte att påverka betraktaren och i någon mån inverka på den sociala och politiska utvecklingen. I en tid då stora oroligheter rådde i Europa med fascismens och nazismens framväxt, krig, kraschade ekonomier och växande arbetslöshet, såg Amelin arbetarna, arbetarklassen, som den starka motkraften. Hos fabriksarbetaren, gruvarbetaren, muraren, sotaren med flera låg hans sympatier och han porträtterade dem med omsorg och som hjältar. Amelins engagemang var alltid på deras och de förtrycktas sida – mot stalinism, nazism och imperialism.

Affisch - Albin Amelin , 1.4 MB.

17.11 2013 - 19.1 2014
KONST FÖR ALLA II – om den offentliga konsten i Skellefteå 2006-2013

Med utställningen Konst för alla vill Skellefteå Konsthall visa de utsmyckningar som är gjorda i Skellefteå mellan åren 2006 och 2013. Tanken med utställningen är att lyfta skissfasens kontext, en planeringsprocess som ofta ligger dold i konstnärens tankar, men också att låta betraktaren få se och uppleva den offentliga konsten och hur den presenterats för uppdragsgivaren. Att förstå vår samtid som den avspeglas i konsten kan ibland vara svårt och därför är tanken att utställningen, genom att belysa en bakgrund, ska underlätta för betraktaren att sätta sig in i verket. Enprocentsregeln har funnits på riksplanet sedan 1937 och innebär att en procent av byggnadskostnaderna används till konstnärlig utsmyckning. I Skellefteå har regeln tillämpats sedan 1962 och ska gälla nya monumentala byggnader, större ombyggnader och i de fall byggandet överlåtits på kommunala bolag eller stiftelser.

Affisch - Konst för alla II , 7 MB.

15.9 - 20.10 2013
THE ELEPHANT GIRL - HELENA BLOMQVIST
Konstnären Helena Blomqvist, född 1975 i Smedjebacken och verksam i Stockholm, tillhör de fotokonstnärer födda på 70-talet som istället för traditionell dokumentärfotografi skapar sina egna världar.Helena Blomqvists bildvärld blir till genom ett omsorgsfullt och tidskrävande förberedelsearbete där hennes berättelser med referenser från drömmar, gamla fotografier, sagor och myter, film och litteratur, komprimeras och iscensätts till ett alldeles eget bildspråk. Hennes scenografiska miljöer och modeller skapar en illusion som fullbordas då miljöerna fotograferats och redigerats. Bildsviten The Elephant Girl visar ett landskap där gränserna är upplösta mellan liv och död; saga och verklighet. I serien avbildas viktorianskt klädda flickor tillsammans med djur i ett drömlikt sceneri, vilket leder tankarna till Lewis Carrolls ”Alice i Underlandet”. Även 1800-talsfotografen Julia Margaret Camerons porträtt av flickor, filmskaparen David Lynch med ”Elefantmannen” och Beatrix Potters ”Pelle Kanin” kan anas som inspirationskällor till Blomqvists både tilltalande och oroande bildvärld.

Affisch - Helena Blomqvist , 282.7 kB.

9.6 - 18.8 2013
TILL FRUKTBARHETENS LOV - TORFRID OLSSON 1913-2003 – en minnesutställning
Skellefteå Konsthall vill med sommarens retrospektiva utställning hylla en av vår tids främsta symbolister, Torfrid Olsson, som skulle ha fyllt 100 år 2013. Torfrid Olsson föddes i Bygdeträsk, utanför Burträsk, där han verkade som bonde och konstnär under ett helt liv. Han var framför allt skulptör och tecknare och hans konstnärliga uttryck är personligt och tidlöst. Torfrid Olssons skulpturer, ofta delar av verktyg från det gamla bondesamhället, och en slags ready-mades i förvandling, kan vara smidda, gjutna, svarvade och målade. Hans skulpturer visar livet i dess olika tillstånd – med modern, ägget och barnet i centrum – och skildrar alstrandet, fruktbarheten och växandet. Andra verk innehåller för människan och naturen mer hotfulla krafter. I framförallt sina symboliska teckningar förvandlade Torfrid Olsson figurerna till tecken och koder. I allt han tog sig an vilar en självklarhet och formsäkerhet.

Torfrid Olssons konst är representerad på Nationalmuseum, Moderna Museet, Göteborgs och Västerås konstmuseum samt på ett flertal andra museer. Likaså har han gjort offentliga utsmyckningar runt om i landet som exempelvis Västerbottensteatern i Skellefteå eller Universitetssjukhuset i Umeå.
Det är med stor glädje Skellefteå Konsthall nu i samband med hundraårsjubileet får visa delar av hans mångåriga konstnärsbana.

Affisch - Torfrid Olsson , 3.7 MB.

24.2 – 21.4 2013
KNUTTE WESTER - DEN FRUSNA SJÖN
Skellefteå Konsthall har glädjen att presentera Knutte Westers (Umeå) utställning ”Den frusna sjön”, ett konstnärligt arbete som vittnar om ett sällsynt socialt patos. Knutte Westers konst kretsar ofta kring missförhållanden i samhället och visar hur makt brukas och missbrukas. Hans verk ger röst åt människor som annars inte kan göra sig hörda i samhällsdebatten; flyktingbarn, asylsökande, barnhemsbarn.

Knutte Wester arbetar konceptuellt och oavsett teknik som video, skulptur och installation finns ett dokumentärt inslag. I utställningen på Skellefteå Konsthall visas skulptur, film och teckning från ett flertal projekt bland annat från hans öppna ateljéprojekt på en flyktingförläggning i Boliden där han möter Kosovopojken Gzim som väntar på uppehållstillstånd.

Affisch - Knutte Wester , 1.7 MB.

25.11 2012 - 17.2 2013
WALDERSTEN 365:64

Skellefteå Konsthall har glädjen att visa Waldersten 365: 64 som höstens stora utställning. Under ett helt år skapade konstnären Jesper Waldersten minst en bild om dagen som publicerats på hemsidan www.waldersten365.com Länk till annan webbplats.. År 2011 samlades hela projektet i bokform och visades som utställning på Galleri Jonas Kleerup. I en annan form möter vi nu hans enastående projekt på Skellefteå Konsthall. Jesper Walderstens 365: 64 är proppad av iakttagelser, i text, foto, kollage och måleri som rör sig mellan svart humor, skarpa samtidskommentarer och underfundiga ordlekar.

Jesper Waldersten (f. 1969 i Stockholm) är en av vår tids allra främsta tecknare och illustratörer. Förutom utställningar på Färgfabriken, Kulturhuset och Grafikens Hus har han utgivit åtta böcker bland annat ”Här kommer jag”, ”Tack för senast din djävel” och ”Ett svart streck”. Han medverkar ständigt i många av Sveriges största tidningar och trots att uppdragen varierar känns hans särpräglade stil dock alltid igen med sina säkert slarviga linjer som precist fångar karaktärer och nutida kontexter.

Affisch - Waldersten , 1.9 MB.

THE I - installation av North Kingdom

The I, en aktivitet inom utvecklingsprojektet DinoLab, är en digital installation som utvecklats och uppförts av North Kingdom i samarbete med kreatören Giuliano Garonzi. Pågår 6-18 november.Syftet med aktiviteten har varit att utforska nya digitala interaktionstekniker som möjliggjorts genom lanseringen av Microsofts Kinect plattform. Tekniken blev allmänt tillgänglig först genom nyskapande spel till Xbox konsolen, men har på sistone blivit vanlig inom installationsprojekt.

I korthet innebär tekniken att vi nu digitalt i realtid kan tolka den fysiska verkligheten i tre dimensioner. Detta har medfört att gränserna mellan det fysiska och virtuella rummet blir mer och mer otydliga. North Kingdom vill genom denna installation väcka tankar kring den ökande virtualiseringen av det fysiska rummet men även tillgängliggöra den kunskap vi ackumulerat under projektets gång. Aktiviteten finansieras av DinoLab vilket är ett EU-projekt för att stötta utvecklingen av den audiovisuella industrin i norra Sverige. (dinoprojektet.se)Arr: North Kingdom, Giuliano Garonzi, DinoLab, Kultur Skellefteå, Region Västerbotten och EU - Europeiska regionala utvecklingsfonden.

2.9 - 28.10 2012
GIERDU - rörelser i den samiska konstvärlden / sirdimat sámi duodje-ja dáiddamáilmmis

GIERDU- rörelser i den samiska konstvärlden, är en utställning som visar samisk konst och de diskussioner och utmaningar som den möter innanför samtidskonstens ramar. Ordet Gierdu kan översättas med sammanhang eller cirkel och är en central symbol i den samiska kulturen. GIERDU - rörelser i den samiska konstvärlden refererar till dynamiken och mångfalden i den samiska konsten.

GIERDU visar verk från museet RiddoDuottarMuseat, Karasjok, Norge, konstsamling. Utställningen GIERDU har varit på turné sedan 2009 och kommer under 2012-2013 visas i Ryssland, Sverige, Finland och Island.

Många av Nordens främsta samiska konstnärer är representerade i utställningen: Lena Stenberg, Geir Tore Holm, Synnøve Persen, Daban Da (Asbjørn Forsøget och Gjert Rognli), Alf Salo, Annelise Josefsen, Outi Pieski, Ingunn Utsi, Monica L. Edmondson, Britta Marakatt-Labba, Marja Helander, Arnold Johansen, Jørn Magnus Langseth, Rose- Marie Huuva, Edil Sande, Andreas Sarri, Anna-Stina Svakko, Aslaug Juliussen, Folke Fjellström, Randi Marainen och Bente Geving.

Affisch - GIERDU , 1.2 MB.

5.6 - 5.8 2012
JONATHAN HARRIS

Jonathan Harris är född 1979 i Vermont och numera verksam i Kalifornien. Han utforskar och förklarar världen, genom att kombinera bildkonst, datavetenskap, antropologi och storytelling. Jonathan Harris konstprojekt spänner allt från att bygga världens största tidskapsel till att dokumentera eskimåerna i Alaskas valjakt samt behandla online dating, modern mytologi, lycka, anonymitet, nyheter och språk. Harris senaste projekt heter Cowbird är ett nätverk av berättare som tillsammans bygger ett bibliotek av människors erfarenheter. Den gemensamma nämnaren i hans arbeten är att de beskriver hur människor relaterar till teknik och till varandra. Jonathan Harris verk har ställts ut över hela världen som MoMA i New York, Centre Pompidou i Paris och CAFA ART Museum i Peking. Utställningen i Skellefteå är ett samarbete mellan Skellefteå Konsthall, Kultur Skellefteå och WDO.

19.2 - 5.4 2012
VÅRSALONG 2012

Vårsalongen är en jurybedömd utställning, till vilken födda eller verksamma i Västerbotten har haft möjlighet att ansöka med sina verk. Skellefteå Konsthall har bjudit in en jury bestående av konstnären Victoria Andersson, Luleå, Henrik Ygge, antikvarie för landstingets konst, Luleå, och Kjerstin Schenell, konstintendent, Härnösands konsthall. Bland 120 ansökningar har 34 konstnärer valts ut med ett eller flera verk. Medverkande utställare är Pär Axelsson, Lina Boman, Fanny Carinasdotter, Eva Dahlberg-Axelsson, Sara Forsström, Cecilia Granlund, Britt Hillbom, Lotta Holmgren, Krister Hägglund, Eva Juneblad, Jessica Johansson, Lotta Johansson, Nic Langendoen, Lina Lindqvist, Stina Lundin, Sol Morén, Kristina Nilsdotter, Malin Nilsson, Bill Olson, Lars A Persson, Martha Persson, Stina Persson, Sara Petersson, Maria Sundström, Anna Lena Törnström, Christina Viklund, Christina Västerbo, Elisabeth Widmark, Ola Wikström, Barbro Åkerström, Gunilla Åsberg, Karin Åström, Leif Åström, Malin Östlund.

1.4 - 30.11 2012
EN BILDVÄRLD FÖR STORA OCH SMÅ - på turné

Malå bibliotek januari – april 2012
Norsjö bibliotek april – augusti 2012
Umeå stadsbibliotek september – oktober 2012
Alva Kultur (Norrlands universitetssjukhus) 8 – 31 oktober 2012
Ålidhem Bibliotek 5 – 30 november 2012

Skellefteå Konsthall vill med utställningen ”En bildvärld för stora och små” lyfta fram bilderboken som konstform, en konstform som varit levande i drygt hundrafemtio år och som under senare decennier har uppmärksammats allt mer. I Utställningen möter vi några av våra främsta barnboksillustratörer med verk hämtade från 1950-talet fram till idag. De fyra utställarna, Ingrid Vang Nyman, Jockum Nordström, Stina Wirsén och Lisen Adbåge är sinsemellan olika i sitt konstnärliga uttryck där var och en har sin personliga prägel som lätt känns igen. Utställningen som går på turné är en mindre version av den som visades i Skellefteå Konsthall då även Tove Jansson, Anna-Clara Tidholm, Pija Lindenbaum, Emma Adbåge medverkade.

13.11.2011 - 12.02.2012
AVTRYCK; från aktioner, ingrepp och lek till betraktelser av det offentliga rummet

Medverkande konstnärer: Akay, Aldís Ellertsdóttir Hoff, Andreas Kurtsson
Bo Melin, Improv Everywhere, Kanslibyrån, Maria Andersson, Rosa Marie Frang

Visionen om det offentliga rummet förespråkar en plats med tillgänglighet för alla, där individer, tankar och åsikter kan mötas på lika villkor. Trots denna vision får vissa krafter större utrymme än andra.

Det finns konstnärer som verkar i det offentliga rummet på andra sätt än vad vi oftast associerar med innebörden offentlig konst/utsmyckning. Med ett humoristiskt, poetiskt och politiskt tilltal undersöker och belyser de frågor kring demokrati, jämlikhet, lagar, normer, hierarkier och strukturer. Det privata kontra det offentliga finns oftast med liksom reaktionen mot kommersialiseringen. Underliggande hos alla är en diskussion om det gemensamma och på vilket sätt vi agerar i, förhåller oss till och tar plats i offentliga rummet. Curator Fanny Carinasdotter.

12.6 - 28.9 2011
EN BILDVÄRLD FÖR STORA OCH SMÅ

Emma Adbåge, Lisen Adbåge, Joanna Rubin Dranger, Tove Jansson, Pija Lindenbaum, Jockum Nordström, Ingrid Vang Nyman, Poul Ströyer, Anna-Clara Tidholm, Stina Wirsén.

Skellefteå Konsthall vill med utställningen ”En bildvärld för stora och små” lyfta fram bilderboken som konstform, en konstform som varit levande i drygt hundrafemtio år och som under senare decennier har uppmärksammats allt mer. I utställningen möter vi några av våra främsta barnboksillustratörer med verk hämtade från 1950-talet fram till idag. De tio utställarna är sinsemellan olika i sitt konstnärliga uttryck där var och en har sin personliga prägel som lätt känns igen.

Affisch - En bildvärld för stora och små , 4.7 MB.

3.4 - 15.5 2011
GRAFISKA SÄLLSKAPET 100 ÅR - historisk återblick 1910-2010

Grafiska Sällskapet firar 100 år med utställningen Historisk återblick som ger en bild av svensk grafik under det gångna seklet. Grafiska Sällskapet bildades 1910 och är en sammanslutning av konstnärer från hela Sverige.

Jubileumsutställningen omfattar ett sextiotal grafiska blad från grafikportföljer som Sällskapet årligen gett ut sedan 1914. Urvalet har gjorts av Grafiska Sällskapets ordförande KG Nilsson och kulturjournalisten Karl Haskel. Bland deltagande konstnärer finns Lena Cronqvist, Albert Engström, Pierre Olofsson, Eva Stockhaus, Ulf Trotzig m.fl. representerade i utställningen. Till utställningen finns också ett intressant kringmaterial som brev, originalaffischer, foton m.m. Jubileumsutställningen hade vernissage på Konstakademien i Stockholm tillsammans med den XIV Grafiktriennalen och en medlemsutställning. De tre utställningsdelarna är under 2011 på en riksomfattande turné. I samband med jubileet publicerades boken 100 år av svensk grafik som bland annat tar upp de traditionella grafiska teknikerna och Sällskapets historik.

Affisch - Grafiska sällskapet 100 år , 210.8 kB.

13.2 - 27.3 2011
LARS TUNBJÖRK

Skellefteå Konsthall inleder året med en utställning av Lars Tunbjörk. I konsthallen möts vi av tre nya verk: bildsviterna L.A. Office och Shop samt videoinstallationen WunderBaum.

Bildsviten L.A. Office visar folktomma arbetsplatser i Los Angeles, avskalade arkitektoniska rum där varje spår av mänskligt avtryck har avlägsnats. Blanka skrivbord, plastklädda kontorsstolar och arkivskåp visar en övergivenhet och vittnar samtidigt om människans närvaro. Bildsviten L.A. Office belyser med sin strama estetik en skönhet som kan upplevas både rofylld och dramatisk. L.A. Office kan ses som en uppföljare till serien Kontor (1994-2000) som lyfter fram människor i sina kontorsmiljöer.

I serien Shop har Lars Tunbjörk fotograferat ett antal kassaapparater i Sverige. Kassor vi möts av i vardagen men som vi aldrig funderar över. Med Shop får kassorna en ny betydelse som med sina färger och former bildar skulpturala element.

Videoinstallationen WunderBaum innehåller en serie fotografier av blommor och tänkta miljögestaltningar från trädgårdsmässor i Stockholm. Tunbjörk har under flera år fascinerats av hur blomman nyttjas i en kommersiell miljö och hur naturen återskapas och uppvisas. Blombilderna växlas med en serie av bilinteriörer tagna genom rutorna på parkerade bilar. Till WaunderBaum har Mats Gustafsson, en av de mest framstående musikerna i dagens improvisationsmusik, gjort ett specialkomponerat stycke för elektronik och saxofon.

Lars Tunbjörk dokumenterar vår samtid och hur den avspeglar sig i arbetslivet och på fritiden, i det offentliga och i det privata. Med en skarp iakttagelseförmåga lyckas han kombinera humor, värme och svärta.

Affisch - Lars Tunbjörk , 4.5 MB.

19.12 2010 - 15.1 2011
HÄR ÄR JAG

Skellefteå Konsthall har sedan 2007 haft ambitionen att göra en serie utställningar som på olika sätt lyfter fram kommunens konst. Syftet är att skapa ett intresse för en del av den konst som finns utplacerad i det offentliga rummet samt se vad som händer när verken lyfts ur sin vanliga kontext, som offentliga konstverk till ett annat sammanhang, Skellefteå Konsthall, då nya betydelser uppstår.För utställningen Här är jag har konsthallen bjudit in Skellefteå Museum och Kulturnätet för att tillsammans med Sörböleskolans förberedelseklasser sträva efter ömsesidigt utbyte. Syftet med utställningen Här är jag är den konstnärliga processen, att eleverna, oberoende av varandra får göra ett subjektivt urval från kommunens respektive museets föremålssamling. I utställningen har konsthallen lämnat över tolkningsföreträdet till eleverna där deras personliga och intuitiva associationer till verken blir det centrala. Målsättningen har varit att lyfta frågan på vilka grunder ett urval görs, vem eller vilka som väljer vad som skall visas och vilka faktorer som påverkar det man väljer och visar för publiken.

31.10 - 24.11 2010
INSIDE IS OUTSIDE

Utställningen Inside is Outside innehåller arton verk av nio olika konstnärer från Sverige, Norge, Finland och Frankrike. De olika uttrycken formar en enhet genom fotografi, teckning, måleri, grafik och video som översätter till synes naturliga ting till meditativa moment över vårt varande. Ur den rika konstsamlingen på ca 5000 verk som Skellefteå kommun äger, är verken som visas inköpta mellan åren 2003- 2007. Genom att lyfta ut dem ur sin vanliga kontext som offentliga konstverk och presentera dem i gemensamma rum på Skellefteå Konsthall, uppstår nya möjligheter till betydelser och läsningar. Förutom den konst som är vald ur Skellefteå kommuns samling, ingår två videoverk av konstnären Jessica Faiss i utställningen. För utställningens kontext har konstvetaren Charlotta Nordström, Stockholms universitet, bjudits in att göra urvalet som curator.

22.8 - 3.10 2010
FRAMTIDSTRO - en utställning om femtiotalsstaden Skellefteå

Med utställningen framtidstro vill Skellefteå Konsthall i samarbete med Skellefteå museum och bygg- och miljökontoret slå ett slag för Skellefteå stads rika 50-tals arkitektur, som ofta kännetecknas av de röda tegelfasaderna. Mot bakgrund av den framtidsoptimism som då rådde, Skellefteå hade utvecklats till en framgångsrik industristad, ville man göra avtryck i stadsbyggandet. "Det gamla" trähusen skulle ersättas med något nytt, modernt - "teglet". I utställningen belyses förutom arkitekturen de konstnärliga strömmningarna som då rådde under 50-talet, i huvudsak konkretisterna. Dessutom lyfts några av våra skandinaviska möbelformgivare fram med ett antal stolar.

K-katalog Framtidstro 2010 , 1 MB.

13.6 - 15.8 2010
BERTA HANSSON

I den retrospektiva utställningen Berta Hansson visas ett urval av hennes verk från tidigt 1940-tal fram till 1980-tal. Hennes motiv är hämtade från barnens värld, reseskildringar, kamratporträtt, fåglar och bibliska bilder. Berta Hansson (1910-1994) föddes i Hammerdal, Jämtland och verkade en tid som lärare i Fredrika, där hon fick inspiration till sina tidiga bilder av skolbarn. Den lappländska naturen och det stora intresset för människan, främst kvinnor och barn, har påverkat hennes uttryck.

Affisch - Berta Hansson , 9.5 MB.

18.4 - 30.5 2010
MARTIN ÅLUND - Never Never Land

Never Never Land är en utställning av konstnären Martin Ålund född i Skellefteå, uppvuxen i Umeå och verksam i Stockholm. Martin Ålund är för de flesta känd för sina återhållna landskapsbilder men i denna utställning ser vi ett mer expressivt samtidsmåleri. Yttre landskap, inre landskap, kontrollerade och improviserade på samma gång. Never Never Land bjuder betraktaren in i en fantasivärld på allvar och eftertänksamhet.

Affisch - Martin Ålund , 6.9 MB.

14.2 - 21.3 2010
VÅRSALONG 2010

Pär Axelsson, Lisbeth Lindqvist Forsberg, Karolina Holmlund, Åsa Jansson, Lars Elver Karlsson, Britt Lis Lindqvist, Helena Piippo Larsson, Agnes Lundmark, Nic Langendoen, Ivar Lövheim, N Ingemar Nilsson, Ida Persson, Tommy Persson, Gunilla Samberg, Alexander Svartvatten, Per-Arne Sträng, Matti Sumari, Inga Tsernova, Thomas Olsson, Solveig Wikman, Axel Wikman, Mikael Åberg, Isa Öhman, Wei Stålberg Öhgren, Erik Östensson

Årets Vårsalong är en jurybedömd utställning, till vilken födda eller verksamma i Västerbotten har haft möjlighet att ansöka med sina verk. Skellefteå Konsthall har bjudit in en jury bestående av konstnärerna Sara Edström och Anja Persson verksamma i Galleri Syster, Luleå och Fanny Carinasdotter konstnär och curator, bosatt i Umeå. Utifrån ett hundratal ansökningar valdes 25 konstnärer ut till Vårsalongen 2010 med ett eller flera verk.

19.12 2009 - 10.1 2010
VINTERUTSTÄLLNING

Konstnären Stina Rosenberg tillsammans med Skellefteå Konsthall presenterar ett urval ur Skellefteå kommuns konstsamling. Kommunen har i sina samlingar uppåt 5 000 konstverk. Flertalet av dessa verk befinner sig i olika kommunala byggnader och pryder korridorer, kontor eller personalrum. Därifrån har nu ett urval lånats in för att visas på Skellefteå Konsthall. Rosenberg arbetar själv med måleri och tekning där hon intresserar sig för färgen, de former som uppträder i målandets stund och kroppens möte med duken. Hon arbetar ofta med en rumslig presentation av sina verk.

Affisch - Vinterutställning , 1.5 MB.

25.10 - 22.11 2009
GUNILLA KLINGBERG
Gunilla Klingberg har studerat både på Konstfack och på Berghs skola för design och reklam i Stockholm. Kopplingen mellan konst och reklam har också varit en betydande del i hennes konstnärskap då hon ofta använt sig av existerande varumärken vilka hon återanvänder, samplar och sätter in i nya sammanhang.
Under 2008 invigdes en ny konstnärlig gestaltning i Skellefteås offentliga konstrum då Gunilla Klingberg avtäckte en utsmyckning i Skellefteå Krafts arena. Med anledning av detta kan Skellefteå konsthall nu presentera en utställning i vilken Gunilla Klingbergs konstnärskap belyses i vidare bemärkelse.

Affisch - Gunilla Klingberg , 1.4 MB.

13.9 - 18.10 2009
KATARINA LÖFSTRÖM

Katarina Löfströms utställningar med installationer, skulpturer och videoverk har sedan hon gick ut Kungliga Konsthögskolan i Stockholm väckt intresse och uppmärksamhet världen över. För skellefteborna kanske hon är mest känd för den permanenta konstnärliga utsmyckningen på Eddahallen.

Affisch - Katarina Löfström , 255.1 kB.

14.6 - 9.8 2009
ANTANAS SUTKUS - The Everyday Life Archive

Vardagsarkivet. I decennier har fotografen Antanas Sutkus dokumenterat och skildrat sitt hemland Litauens utveckling och förändring. Utställningen skildrar det det liv, och den vardag, som infinner sig under en främmande ockupationsmakts lagar.

15.2 - 8.3 2009
MATTIAS OLOFSSON - Vem bryr sig om Snövit och Rödluvan?

Mattias Olofsson är född 1976 i Skellefteå och bor och arbetar i Umeå. I sin nya utställning har han intresserat sig för hur personer inom hbt-samhället ser på sig själva och andra inom hbt-samhällets olika grupperingar, alla med sina egna normer för tillhörande. I en grupp där utanförskapet förenar borde väl det som en gång var det avvikande bli den rådande normen? Inför arbetet med utställningen har Mattias Olofsson arbetat med två huvudsakliga frågeställningar: Hur ser de olika homonormativiteterna ut? Hur viktigt är utanförskapet respektive tillhörandet?

I en utställning bestående av dokumentärt material, måleri och installationer, får vi möjligheten att slå sig ner i den sociala plats som Mattias skapat, ta en kopp kaffe och samtala om hbt-kulturen av idag.

15.3 - 12.4 2009
KAROLINA HOLMLUND - Det Viljelösa Projektet

Karolina Holmlund är född i Hjoggböle och utbildad vid Kungliga konsthögskolan i Stockholm. Hon påbörjade sitt viljelösa måleriprojekt år 2002. Det är en undersökning av för- och nackdelarna av viljelöshet och passivitet och en tillvaro där självförverkligande och hyllandet av egna val bli att viktigare.

Projektet har genomförts genom att Karolina Holmlund bjudit in 12 personer med olika bakgrund, som gett henne varsin måleriuppgift som hon sedan har genomfört. Uppgifterna har lämnats oberoende av varandra och de inbjudna har fått bestämma förutsättningarna, som material, storlek på verket och om de vill vara en aktiv del i processen. I projektet finns referenser till äldre tiders konstvärld då konstnärerna i högre grad arbetade på beställning. Beställningar som Leonardo Da Vincis ”Mona Lisa” och Michelangelos takmålning i Sixtinska kapellet, vilka idag betraktas som mästerverk.

Men det är även en undersökning av det ömsesidiga behovet av kommunikation, förståelse och mening mellan konstnär och publik. Ett socialt samspel där avståndet mellan konstnär och publik krympts och publiken tar plats på scen.

18.12 2008 - 18.1 2009
PMNHTTTCAJIREEY-Konsthögskolan i Umeå

De 15 konstnärer som utgör årets sista utställning på Skellefteå konsthall har tillsammans enats om en iögonfallande, men minst sagt kryptisk titel. Den kan läsas som ett chiffer, som en flirt med konsthistoriska referenser mot dadaism och surrealism, men är egentligen jordnära och inbjudande. Om man lyckas tyda koden, vill säga.

Utställningen tar avstamp i det arbete som dessa konstnärer utfört under sina år på konsthögskolan. Förhoppningen är att vi som besökare ska kunna närma oss en dialog med verken och konstnärerna bakom. Vi får ta del av skaparlust som i vissa avseenden fortfarande letar efter en egen röst, men som likväl agerar på egna premisser och vågar ta plats. Det blir en blandning av tekniker, uttryck och röster. Med andra ord; 15 individer, 15 konstnärskap.

26.10 - 23.11 2008
SUNE JONSSON - och tiden blir ett förunderligt ting

Fotografen och författaren Sune Jonsson har varit verksam i över ett halvt sekel. Han föddes 1930 i Nyåker och anställdes under 1960-talet av Västerbottens museum som fotograf och fältetnolog. Med sin kamera har han närmat sig, skildrat och dokumenterat, livet i Västerbottens byar. Vi möter de jordbruk som idag antingen har effektiviserats, expanderat eller försvunnit, lanthandeln som lagts ned och ett liv som känns välbekant men fjärran avlägset. Men vi möter framför allt människorna som Sune Jonsson besökt och fångat genom sin kameralins. Som frusna ögonblick av tiden är Sune Jonssons fotografier dokument över en tid som känns förlorad men som egentligen ligger oss nära.

Tiden är ett genomgående tema i Sune Jonssons bilder. Tidens gång tar inte paus, den väntar inte på någon. Tiden bryter ned, plockar isär men skapar också nya människor, nya samhällen, nya bilder.

1993 tilldelades Sune Jonsson Hasselbladspriset för sin ”framstående fotografiska gärning”.

Affisch - Sune Jonsson , 2.1 MB.

14.9 - 19.10 2008
NAIL IT

Nail t är en broderiutställning, där budskap och dialoger kring vardagligheter och politisk aktivism blandas med konst och handarbete. Medverkande är: Maria Wahlgren och Elizabet Christiansson med ”mellan Bagarmossen och Västervik” – ett projekt som handlar om mönster de hittat i sin direkta omgivning vilka representerar varje enskild dag på något sätt – ett dagboksbroderi. Katarina Pirak-Sikku, använder ofta sin bakgrund som motiv och gör tankeväckande verk om de statiska föreställningar som finns kring samiska kulturtraditioner. Elsa Agelii använder gärna sitt konstnärskap till att belysa olika samhällsfrågor och visar bl a ”Nedräkning 2003-2007” där hon fångat olika tidsspår och nyhetsfragment om utbrott i världen. Petter Hellsing arbetar med återbruk av föremål som bär sin egen historia och deltar med ”Bosättning”, ett verk där han med sitt broderi ger ting ur vardagen nya dimensioner. Frida Berntsson, ställer ut det offentliga broderi som hon genomförde i Stockholm 2007. Hennes arbete kan ses som ett symboliskt motstånd som ifrågasätter stadens rum och dess sociala funktioner. Ulrika Erdes delar denna kamp om det offentliga rummet och vill med sitt konstprojekt gripa tag i frågor om vårt gemensamma rum, ansvar och feminism. Broderigruppen Fimbria startade 2002 med syftet att inspirera till nya tankar kring broderi och tänja på gränserna för vad broderi kan vara.

1.6-17.8 2008
NORDIC DRAWINGS

Under de senaste decennierna har teckningen gått från att vara underordnad de mer etablerade konstformerna som måleri och skulptur till att bli en självständig konstart. Idag är teckningskonsten mer gränsöverskridande och inkluderar uttryck som installationer, video och animation. Syftet med Nordic Drawings är främst att visa var nordisk teckningskonst står idag, genom att tecknare från hela norden inbjudits att delta. Då varje land lyfts fram ges möjlighet till jämförelser av likheter och olikheter, förutsättningar och intresseområden, motivval och aktuella tendenser. Konstnärer: Naja Abelsen (GL), Stig Baumgartner (FI), Karlotta Blöndal (IS), Per Dybvig (NO), Per Enoksson (SV), Lars Staffan Evjen (NO), Steingrimur Eyfjord (IS), Nuka K Godfredsen (GL), Bo Haglund (FI), Marianne Holm Hansen (DK), Emil Holmer (SV), Helene Hortlund (SV), Trond Hugo Haugen (NO), Gudny Rosa Ingimarsdottir (IS), Claes Jurander (SV), Jaakko Karhunen (FI), Kaisu Koivisto (FI), Marianne Lipschitz Jorgensen (DK), Cecilia Lundqvist (SV), Britta Marakatt-Labba (SV), Daniel Milan (DK), Jacob Noel (DK), Bárdur Oskarsson (FO), Jeff Olsson (SV), Johan Rasimus (SV), Nicolas Schevin (FI), Helle Skydt (DK), Berit Ångman-Svedjemo (SV).

20.4-25.5 2008
SHORT CUTS

I utställningen Short Cuts möter vi fyra konstnärer som på olika sätt är aktuella med en ny bok, en utställning eller för sitt arbete som illustratör: Nina Hemmingsson, Carina Kågström, Sara Eriksson och Jan Stenmark.

Short Cuts vill visa vad som händer i samspelet mellan bild och text, ofta med överraskande, slagfärdiga och halsbrytande vändningar. Motiven kan vara hämtade ur småstadens vardagsliv, där betraktaren känner igen sig i vanligheten, upptäcker och reflekterar över den. Eller så vänds invanda begrepp upp och ned i teckningar av egenartade figurer som får ett helt annat djup eller förändrad innebörd av den tillhörande texten. Tidstypiska vardagsbilder hämtade från folkhemmets idealvärld får nytt innehåll med nutidskommenterade text. Skellefteå Konsthall hoppas detta kan bli en intressant, tankeväckande, utvecklande och samtidigt rolig utställning.

17.2-24.3 2008
VÅRSALONG 2008

Vårsalongen är en jurybedömd utställning, dit verksamma i Västerbotten har haft möjlighet att ansöka med sina verk. Skellefteå Konsthall har bjudit in en jury bestående av Lena Ylipää, konstnär och konstkonsulent i Norrbotten och Anders Jansson, konstintendent, Kulturmagasinet, Sundsvalls museum.

Medverkande konstnärer: Jan Berg, Siw Berglund, Barbro Frimodig, Stefan Frick, Anna Forsberg-Stenberg, Carita Green-Granström, Britt Hillbom, Margaretha Holmlund, Åsa Jansson, Anna Jonsson, Erika Lantto, Nic Langendoen, Johanna Larsson, Britt-Lis Lindqvist, Anna Lundmark, Ivar Lövheim, Leif Markstedt, Malin Nilsson, Maria Stenberg, David Sjölund, Viviann Stenlund, Wei Stålberg-Öhgren, Anna Lena Törnström, Christina Viklund, Anita Vesterlund, Helena Wikström, Karin Åström.

1.12 2007-20.1 2008
24 - JULKALENDERN

I utställningen 24 – Julkalendern visas verk som köpts in till Skellefteå kommuns konstsamling de senaste sju åren. Utställningen invigs den första december och detta har gett upphov till den lekfulla tanken om ett slags julkalender. En julkalender innehåller tjugofyra luckor som alla döljer en egen bild. Varje dag, med början just den första december, öppnas en lucka. Den sista luckan öppnas den tjugofjärde – julafton. Kalenderns luckor förväntas inte vara placerade i rader enligt prydlig nummerföljd, men likafullt blir den öppnande rörelsen linjär. Rörelsen har en tydlig riktning mot en höjdpunkt som också blir en slutpunkt. Urvalet har gjorts av konstvetaren Anna Rådström.

30.9-25.11 2007
MARIANNE LINDBERG DE GEER - JAG TÄNKER PÅ MIG SJÄLV - SKELLEFTEÅ

Skellefteå Konsthall har glädjen att presentera en av Sveriges mest intressanta konstnärer, Marianne Lindberg De Geer, tillika dramatiker, scenograf och kulturdebattör, vars konstnärskap genomsyras av viljan att undersöka, ifrågasätta och bryta mot den gängse normen. Med humor och allvar väcker hon tankar om vår roll i dagens samhälle. Vad är det som definierar vem man är? När är man mest sig själv och vem vill man egentligen vara? Med olika tekniker och uttryck gestaltar hon i sitt livs-konstprojekt ”Jag tänker på mig själv” frågor som rör vår identitet.

I utställningen ”Jag tänker på mig själv – Skellefteå” visas ett urval av Linberg de Geers verk från sent 80-tal fram till idag, bland annat ”Lena Cronqvistsviten” och collageverket ”Jag tänker på mig själv”, i vilka hon undersöker maktens och storlekens betydelse för identiteten, genom att placera in sitt ansikte i kända konstverk och därmed tvingar betraktaren att omvärdera bildens budskap. Både skrämmande och roliga effekter uppnås. Dessutom visas delar ur serien ”Jag tänker på mig själv- orientering” med afrikanska dockor i olika yrkesroller målade på vackra landskap av hötorgskaraktär. Kolonialism och globalisering möts i en provocerande överdrift. Mångsidighet och engagemang är nyckelord för att beskriva konstnären Marianne Lindberg De Geer. I anslutning till vernissagen får också hennes skulpturgrupp ”Rabbit tales – a study in unhuman sexual expectations” en permanent plats på Nordanå i Skellefteå.

2.6-12.8 2007
DIALOG, BUDSKAP, BARRIKADER OCH MOTSTÅND

Utställningen handlar om konstnärlig aktivism och verk som lånar sin form från den politiska scenen. Konstnärens förmåga att arbeta med och översätta starka politiska stämningar till bilder och konstverk skapar kanaler för oss utanför de mediala bilderna vi dagligen möts av. De politiska händelserna sätter sina spår - inte minst i konsten och i medierna. Konsthallen är en plats för reflektion och konst är en del av ett vårt gemensamma samhälle.

En av de tidiga svenska konstnärliga aktivisterna var Atti Johansson som behandlade många politiska frågor i sitt konstnärskap. Hennes bilder behandlar människa och maskin och kampen däremellan, hur vi skall förhålla oss till det framrusande samhället omkring oss. Monika Marklingers bilder bryter upp gränserna mellan text och bild, privata och offentliga meddelanden, politiska och kommersiella budskap och skapar ett slags koncentrat av den pågående samhällsdebatten. Astrid Sylwan bedriver i sitt måleri ett slags motstånd mot det monokroma manliga måleriet. Astrid Sylwans gigantiska dukar är en kamp mot den västerländska konsthistorien som är full av manliga auktoriteter och hennes måleri handlar mycket om att våga ta för sig och ta plats i det offentliga rummet. Thomas Elovssons lånar in former från barrikader och fasadmålningar i sitt måleri, platser där politiska budskap ofta är synliga. Men i dessa målningar finns inga färdiga budskap.

Utställningen är ett samarbete mellan Skellefteå Konsthall, Museum Anna Nordlander och Kulturnätet.

4.21-5.27 2007
MENINGSPRODUKTIONER

Erik Andersson, Andreas Gedin, Camilla Orjuela, Fia-Stina Sandlund, Pascal Prosek , Åsa Wettergren
Elin Wikström

Utställningen Meningsproduktioner på Skellefteå Konsthall består av tre konstnärers respektive tre samhällsvetares redovisning av arbetsprocessen mellan engagemangsdrivna frågor eller problem och färdiga verk. De medverkande har utgått från ett antal frågeställningar, utifrån vilka konstnärerna beskriver sin arbetsprocess med t ex ett konstverk och samhällsvetarna med t ex en avhandling eller en forskningsrapport. Utställningen kommer inte att bestå av färdiga verk/rapporter, utan av ett samtal kring deras praxis och teori för kritisk meningsproduktion. Syftet med Meningsproduktioner är att sammanföra, tydlig- och tillgängliggöra specifika metoder inom samtida konst och samhällsvetenskap.

De tre medverkande konstnärerna är Andreas Gedin, Fia-Stina Sandlund och Elin Wikström, och de tre medverkande samhällsvetarna är Erik Andersson, Camilla Orjuela och Åsa Wettergren. Utställningen är en del av ett större forskningsprojekt ”Engagemangets metoder”, som handlar om samtida samhällsvetenskapliga och konstnärliga metoder och syftar till att kartlägga likheter och skillnader i de olika disciplinernas normer och hantverk. Slutprodukten av projektet skall bli dels en forskningsrapport, dels en metodbok för konstutbildningar.

17/2 – 25/3 2007
HÄR STÅR DU - en utställning med svensk samtidskonst

I utställningen Här står du möter vi sju konstnärer vars verk på olika sätt behandlar rummet. Konstnären Anna Nordquist Andersson skapar illusioner av rum med hjälp av fotografiska installationer, konstnärerna Carin Blücher och Robert Moreau förhåller sig till bekanta konsthistoriska rum och ger dem en ny innebörd, konstnären Jacob Dahlgren anammar abstraktioner i det vardagliga rummet medan konstnären Viktor Kopps målade rum förflyttar sig bortom verkligheten, Anneli Furmark skapar målade berättelser utifrån det fotografiska rummet och Juan Pedro Fabra Guemberena kamouflerar motivet i sina medvetet komponerade bildrum.

I utställningen Här står du, sammanställd av Konstfrämjandet Stockholm samt en extern referensgrupp; intendenterna Ýrr Jónasdóttir (Ystads konstmuseum), Marianne Hultman (Norrköpings konstmuseum)och Anna Lena Lundmark (BildMuseet), ingår olika uttryck som fotografi, måleri, skulptur och video. Urvalet ska inte ses som representativt för svensk samtidskonst utan som ett av många sätt att närma sig samtidskonsten.

17.12 2006-21.1 2007
WHITE BOX BLACK BOX - Umeå konsthögskola

White Box Black Box är en utställning där individens arbete och presentation av detta står i centrum. I förskjutningen mellan den vita och den svarta kuben visas en mångfald av uttryck med olika medier och tekniker.

Utställningen är resultatet av ett samarbete mellan Skellefteå Konsthall och Konsthögskolan i Umeå, som nu för andra gången visar arbeten från årskurs 4 för publiken i Skellefteå.

Genom White Box Black Box ges betraktaren en ingång till tretton olika konstnärskap. Samtidigt speglas det intressanta mötet mellan olika konstformer som uppstår i gränslandet mellan måleri, teckning, installation, skulptur, animation och film mm. Utställningen och dess kontext möjliggör en presentation för/dialog med en vidare allmänhet och ger inblick i vad som skapas på Konsthögskolan idag.

22.10-15.11 2006
JUBILARENS VAL

Fyrtiofyra konstnärer från hela Västerbotten presenteras i utställningen Jubilarens val som öppnar på Skellefteå konsthall söndagen den 22 oktober kl 13.00. Anställda som arbetat 25 år inom kommunen eller landstinget får här möjlighet att välja konst som minne. I årets upplaga av utställningen har Konstnärernas Riksorganisation (KRO) stått för urval och tema. Gemensamt för alla utställare är temat TID.

8.9 2006 – 18.10 2006
IN MOMENT

Pierre Bismuth, Gabriel Lester, Johan Thurfjell, Clemens von Wedemeyer
Skellefteå konsthall öppnar dörrarna på nytt i ombyggda lokaler med den internationella utställningen In Moment. Utställningen består av nyproducerade verk som visas för första gången på Skellefteå konsthall av internationellt erkända konstnärer: Pierre Bismuth (Fr), Gabriel Lester (NL), Johan Thurfjell (Sv) och Clemens von Wedemeyer (Ty), och är sammanställd av den frilansande curatorn och skribenten Power Ekroth. Samtliga verk kommenterar eller handlar om konsten att berätta och består av diabildsspel.

Diabildspelet har med den digitala bildens intåg alltmer framstått som en antikverad modell och för några år sedan slutade den största tillverkaren Kodak produktionen av diabildsprojektorer. Den naturliga pausen mellan diabilderna skapar ett unikt tillfälle att bygga upp en historia, någonting som konstnärerna i utställningen just gjort sig kända för, att experimentera och förnya berättandet.

Pierre Bismuth har tidigare bl.a. tilldelats en Oscar för bästa manus (tillsammans med Michael Gondry) för filmen Eternal Sunshine on the Spotless Mind; Gabriel Lester kunde ses på Torino-triennalen och Göteborgs Internationella Biennal häromåret och var den första konstnären som ställde ut på Bonniers Konsthall i våras; Johan Thurfjells verk exponerades på Momentum-biennalen i Moss 2004 och även på Modernautställningen, MM, tidigare i år; och Clemens von Wedemeyers videoverk har visats bland annat på Moskvabiennalen 2005 och Berlinbiennalen 2006.