Logotyp Skellefteå University Alliance

Lisa Thelin, Lunds universitet om innovation inom högre utbildning.

Lisa Thelin, Avdelningschef LU samverkan berättar om sin syn på SUA och behovet av utveckling inom högre utbildning och forskning.