Logotyp Skellefteå University Alliance

Eva Schelin, KK Stiftelsen tankar om SUA:s roll i framtiden

Eva Schelin, från KK-Stiftelsen, delar sina insikter om SUA:s framtidiga roll och betydelse i utvecklingen av Sveriges utbildnings- och forskningslandskap. Med hennes expertis inom området och KK-Stiftelsens fokus på innovation och kunskapsutveckling, framhäver hon vikten av SUA:s arbete i att stärka samverkan mellan högskolor, näringsliv och samhälle.