Skellefteå kommun och NCC delar med sig om sitt arbetssätt med elektrifiering

Via Vinnova har en ny webbsida tagits fram med information som
baseras på de erfarenheter som gjordes före, under och efter anläggningsprojektet på Bergsbyns företagspark i Skellefteå, som har utförts i samverkan mellan Skellefteå kommun och NCC Sverige AB. Exploateringen omvandlar 38 hektar skogsmark till 25–35 industritomter, inklusive körvägar, gång- och cykelvägar, naturstigar, vatten/avlopp och gatubelysning.