Portlidret

  • Projekt Bostäder
  • Fas Pågår
  • Plats Kåge

Ett nytt villakvarter växer fram i Kåge

Skellefteå kommun förbereder mark för 15 villatomter på Lergatan i Kåge. Tomterna kommer att finnas ute till försäljning under hösten 2024.

De nya tomterna ligger i närheten av ett befintligt och nybyggt villaområde norr om Dammängesgatan. Förberedelser pågår, bland annat så dras ledningar för vatten- och avlopp. I nästa steg byggs en ny gång- och cykelbana och bilväg. Bilvägen asfalteras under 2025.

Aktörer
Skellefteå kommun
Contractor Bygg

Aktuellt i projektet

Länkar

Relaterade planer

Fler projekt i samma kategori

Visar 3 av 33 nyheter