Portlidret, KågeFörstora bilden

Förberedelser för villatomter i Kåge

Område: Kåge

Plats: Portlidret, Kåge

Planerad start: 2024-02-12

Förväntas klart: 2024-08-30

Mer om arbetet:

Tillsammans med Contractor Mark som entreprenör förbereder Skellefteå kommun för 15 nya villatomter i området Portlidret, Kåge. Området ligger norr om Dammängesgatan och söder om Markvägen.

Under februari månad kommer arbetet med att bygga ut gata, fiber, vatten och avlopp att påbörjas. Arbetet kommer innebära viss störning för närliggande fastigheter då byggtrafik kommer passera Dammängesgatan och använda den påbörjade gång- och cykelvägen för åtkomst till det nya kvarteret, se orange pil. Markvägen går inte att använda som infart då den vägen inte är byggd för att klara tung trafik.

Arbetet kommer fortgå till och med sommaren 2024. Efter avslutat arbete ska gång- och cykelväg återgå till en passage för gång- och cykeltrafikanter. Framtida in-/utfart till området Portlidret ska ske via Markvägen. Preliminärt tomtsläpp för de nya villatomterna är slutet av år 2024.


För löpande information om störningar, besök skelleftea.se/driftinfo. För mer information om projektet besök skelleftea.se/vaxer
Vid frågor, kontakta kundtjänst, 0910-73 50 00, tryck 3 eller mejla kundtjanst@skelleftea.se.

Relaterat:

Senast uppdaterad: