Nattkvarteret

  • Projekt Bostäder
  • Fas Planeras
  • Plats Anderstorp

Kopplingen mellan Campus och Anderstorp stärks

Just nu planeras det för 500 fler bostäder på Anderstorp. Lägenheterna som planeras på Nattkvarteret kommer att ge Anderstorp en tydligare stadskaraktär.

Det nya kvarteret Nattkvarteret har Anderstorpleden i norr och Anderstorg i söder. Två nya höghus planeras med 5-10 våningar som kommer markera entrén till Anderstorp söderifrån. Innergården får en grönyta med utrymme för avkoppling och samvaro. Lägenheterna kommer att byggas på en gräsyta mellan Tipshuset och Anderstorg.

Kopplingarna mellan Campus och Anderstorpsområdet stärks och utformas med fotgängare och cyklister i fokus så att bland annat stråk till grönområden och till Skellefteälven förbättras. Det kommer att finnas möjlighet att utveckla handel och mindre verksamheter i bottenvåningarna för att sedan ha bostäder på resterande våningar. På Anderstorg planeras det, sedan tidigare, för bostäder i tre nya kvarter och ett parkeringshus.

Aktörer
Skellefteå kommun

Foto: Patrick Degerman. Bilden medfinansieras av Europeiska unionen.

EU-loggan

Aktuellt i projektet

Länkar

Relaterade planer

Fler projekt i samma kategori

Visar 3 av 34 nyheter