Anderstorg

  • Projekt Bostäder
  • Fas Pågår
  • Plats Anderstorp

Utveckling med fortsatt fokus på bra och trygga livsmiljöer

Ett nytt levande Anderstorg växer fram med 400 nya lägenheter, verksamheter och ett parkeringshus.

Bostäderna kommer byggas i varierade höjder om 3-5 våningar och får öppningar in mot innergårdarna. Mellan husen skapas det möjligheter för avkoppling och en lekfull plats runt de alléprydda gatorna och planterade gårdarna.

Anderstorg var från början ett jordbruksområde innan det byggdes om till ett bostadsområde. Utformningen av kvarteren kännetecknas av det hantverk som kvinnorna ofta stod för på gårdarna. Mönstret som gatstenarna formar kommer se ut som trasmattor och belysningen efterliknar garnnystan.

Utvecklingen innebär att Anderstorg knyts ihop med hela Anderstorp samt att det blir en starkare koppling till både campusområdet och Sörböle. Sedan tidigare har det blivit enklare att ta sig till och från platsen med bland annat rondellen vid Gymnasievägen samt nya och förbättrade gång- och cykelvägar mellan handelsområdet och E4.

Aktörer
Skellefteå kommun

Frågor och svar

Bygget av lägenhetshusen och gång-och cykelbanorna är två olika projekt som färdigställs vid olika tillfällen. Just nu pågår arbetet med gång- och cykelbanorna, det ska asfalteras och viss plantering kommer att ske. Ytan närmast gymnasieskolan kommer att färdigställas och ytorna kommer att gå att nyttjas.

Bilparkeringarna finns kvar, men kommer att tas bort när lägenhetshusen byggs.

Under sommaren 2024 kommer de att vara klara.

Aktuellt i projektet

Länkar

Relaterade planer

Fler projekt i samma kategori

Visar 5 av 34 nyheter