Hedensbyn får hela Skellefteå att växa

På Hedensbyn finns såväl stora och små industrier som kontor, handel, ridhus och även bostäder. Här sker många av de etableringar som får Skellefteå att växa just nu.

Därför är området viktigt för hela Skellefteås utveckling. Det är fler etableringar på gång, och det finns möjligheter för fler industriföretag här. Med tanke på buller och vibrationer i marken från industrierna är det inte lämpligt att bygga fler bostäder just nu.

Vi vill bevara och utveckla det gröna på Hedensbyn och fler gång- och cykelbanor är prioriterat.

Fördjupad översiktsplan Skelleftedalen

På gång i området

På gång i området