Solbacken - med plats för mer handel

På Solbacken finns ett stort handelsområde med 18 000 kvadratmeter handel. Här finns även industrier och kommunens avfallsdeponi Degermyran.

Men området är inte färdigbyggt. Det finns plats för nya butiker och lokaler i den norra delen av Solbacken. Vi vill utveckla Solbacken med fler anslutningar, både via bil, buss och cykel.

Det är särskilt viktigt att behålla och stärka de gröna inslagen i stadsdelen, så att miljön blir så trevlig som möjligt att vistas i.

Fördjupad översiktsplan Skelleftedalen