Sörböle – attraktiv entré från söder

Sörböle är det första som många besökare som kommer söderifrån ser av Skellefteå. Här finns bland annat Sörböleskolan med idrottsplats, travbana, industrier och bensinmackar.

På Sörböle finns en blandning av småhus och mindre flerbostadshus. Och stadsdelen ska växa. Det både byggs och planeras nya bostäder och fler industrier.

Det går redan idag bra att ta sig fram till fots och på cykel på Sörböle, men vi vill göra det ännu enklare i framtiden med utbyggda gång- och cykelbanor. Vi jobbar också för att göra stadsentrén ännu mer attraktiv.

På gång i området

På gång i området

Här byggs det för fullt. Flera nya bostadsområden inom stadsdelen Sörböle är pågående eller nyligen avslutade. Du hittar dem alla här.