Träenigheten är en stiftelse med uppgift att främja forskning, utveckling och utbildning, bland annat genom att arrangera event med trä i fokus, som de återkommande kunskapsdagarna. Stiftelsen har också som uppgift att främja nytänkande och nydaning kring trä i vidare bemärkelse genom att utdela pris för förtjänstfulla insatser inom träområdet.

Träenighetens pris

Träpriset är ett hedervärt pris som delats ut med jämna mellanrum. Syftet med priset är marknadsföra Skellefteå som riksträstad och därigenom främja en offensiv utveckling av regionens näringsliv inom träområdet.

  • Träpriset ska främja insatser för utvecklande av ny teknik och nya produkter samt utökad användning av trä som material
  • Träenighetens träpris kan utdelas till fysisk person, företag och/eller organisation
  • Jury är Träenighetens stiftare

Träpriset 2021

Träpriset för 2021 tilldelas två personer som enligt juryn spelar stor roll för utvecklingen av Skellefteå som trästad: Margot Sehlstedt-Persson och Anders Gustafsson. Priset delades ut i samband med Kunskapsdagen 6 oktober 2021 som hölls på The Great Northern i Skellefteå.

Stiftelsen Träenighetens träprisvinnare 2021 Margot Sehlstedt-Persson och Anders Gustafsson

Foto: Daniel Eriksson, Henson

Margot Sehlstedt-Persson får priset med motiveringen:
"Mångsidig, kreativ, ambitiös, ansvarstagande och kollegial. I sin akademiska karriär gick Margot in som en gymnasieingenjör, inte riktigt accepterad i akademin, och kom ut som docent, hyllad för sitt arbete av såväl akademi som industri."

Professor Dick Sandberg, Dan Magnusson, ordförande Träenigheten

Motiveringen för Anders Gustafsson lyder:
"Anders Gustafsson är en unik träambassadör, drivande i utvecklingen av träbyggandet, stöttat arbetet kring certifiering av träprodukter och har framgångsrikt levererat en konstruktörs viktigaste dagliga uppslagsverk som Takstolshandboken och KL-Trähandboken"

Enhetschef Rickard Falkman, Dan Magnusson, ordförande Träenigheten

2017: Sven-Olof Holmström

2014: Anders Grönlund och Tom Morén, Luleå Tekniska Universitet

2011: Hedlunda Industri AB

2007: IBI Sverige AB samt Mitthus AB

2003: Gert Wingårdh

2001: Martin Timell

1999: Mr Teruo Hakada, Tomokuhus AB

1997: Thomas Thörnkvist och Gunnar Stone

Skellefteå kommun, Setra Group, Norra Skogsägarna ekonomisk förening, SSC Skellefteå Snickericentral ekonomisk förening, SÅGAB, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB.

Länkar till stiftarnas webbplatser

Kontakt

Dan Magnusson, styrelsens ordförande
Mejl: dan.magnusson@sscgroup.se
Telefon: +46 70 665 47 47