Träinnovationsklustret
- ett fönster mot omvärlden

Traditionen är en stark motor. I vår region har träet använts som råvara sedan urminnes tider. Vi kan trä och vi delar gärna med oss av våra kunskaper.

Träinnovationsklustret i Skellefteå samordnar alla viktiga kompetenser och agerar som ett fönster mot omvärlden. Vi har råvaran, innovativa företagare som blivit framgångsrika för att de har kunskapen att förvalta träets alla egenskaper och ett utvecklat samarbete mellan träindustrin och Träinnovationsklustret.

Precis som en skogsplanta som en gång slagit rot och börjat växa, så har kunskapen om trä förgrenat sig över hela Västerbotten.

Länets träindustri sysselsätter omkring 2600 personer och är en basindustri som håller hela länet levande i alla 15 kommuner. I Västerbotten finns cirka 100 verksamma träföretag och över hälften är mikroföretag med färre än tio anställda. Här finns också fyra storbolag med över 100 anställda och däremellan rör sig ett antal små- och medelstora aktörer.

Mitt i det här verkar Träinnovationsklustret som en regional förstärkning som knyter samman och samordnar insatserna. Det är sex aktörer som bildar klustret: Stiftelsen Träenigheten, Skellefteå kommun, LTU, Träcentrum norr, RISE, RESEARCH INSTITUTE OF SWEDEN och Träbransch norr.

Det är den här bredden av samverkan som gör Västerbotten så framgångsrikt och Skellefteå till den naturliga noden för träutveckling i Sverige. Man kan säga att vi är något av ”The Silicon Valley of wood”.

"Nyckeln till framgång är samarbete"

Nyhetsbrevet

Här kan du läsa senaste utskicket av nyhetsbrevet "Trä en viktig del av Skellefteås hållbara samhällsbyggande".

Kontakta oss

En idé är en bra start på något stort

Nyhetsarkivet

Här hittar du aktuella nyheter och vårt nyhetsarkiv.

Text:Vi värdesätter nätverk och utbyteserfarenheter

Genom att använda innovativa lösningar och tekniker har vi skapat en attraktiv plats för andra att besöka för att ta del av vår erfarenhet.

20 Jan, Nätverket hållbart byggande och förvaltande, Byggande, Friyta och Ekosystemtjänster. Mer information (pdf) , 138.4 kB.

2 feb, Främja ökat byggande av flerfamiljshus i trä,
https://www.tmf.se/om-tmf/kalender/framja-okat-byggande-av-flerfamiljshus-i-tra/ Länk till annan webbplats.

2 feb, Hybridseminarium, vägen till gröna investeringar.
Inbjudan (pdf, öppnas i ny flik) , 999.9 kB, öppnas i nytt fönster.

9 februari, högnivåbesök från Tampere Universitet.

9 februari, Skogsindustriernas cirkulära mingel
Inbjudan (pdf, öppnas i ny flik) , 493.4 kB, öppnas i nytt fönster.

22-23 februari, Bioekonomiriksdagen tar avstamp i förändringarna i vår omvärld; inom EU, nationellt och i norra Sverige.
Bioekonomiriksdagen 2023 - Skogsindustrierna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

15 mars, webbinar med Viexpo Wasa (Save the date kommer inom kort)

28-30 mars, högnivåbesök från Danska Teknologiska Institutet
Program (pdf, öppnas i ny flik) , 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

24 april, Möte/konferens, Skogsindustrierna Sverige (program kommer inom kort)

17-18/9, Nätverksmöte/konferens, Nordic Network on Health and materials - Wood panelling in patientroom (program kommer innan semester)

2022

23 mars. Cirkulär upphandling i offentlig verksamhet.

29–31 mars. Visioner i norr. Seminariedagar, idéskisser för framtidens vackra, hållbara och inkluderande livsmiljöer i norr.

3 maj. Seminariet Flerbostadshus i trä

12 maj. Skogens dag 2022. The Ballroom, Berns, Stockholm.

1 juni. Trästad på Skeppsholmen, i pandemins spår. Hotel Skeppsholmen, Stockholm, alternativt digitalt deltagande.

14–15 juni. CEI-BOIS 70-ÅRS JUBILEUM OCH SOMMARS GENERALFÖRSAMLING Skellefteå, Sverige

21–22 juni. Forest Value konferens
This is a hybrid event: there will be around 100 participants present at Sara Cultural Centre in Skellefteå. Registration for physical participation closed but the conference days on June 21-22 can also be accessed virtually and anyone interested can register for virtual participation.

20–22 Juni. Press trip GREEN, Laslo Seyda
Tysk press besöker Skellefteå, studiebesök inom träindustrin i området blandas med besök i innovativa träbyggnader som t ex Svalan och Sara Kulturhus och The Wood Hotel.

14–15 september. Circular Materials Conference” som arrangeras vid Wood Hotel i Skellefteå den 14-15 september 2022
Konferensen fokuserar på cirkulära material, återvinning och hållbarhet i gränssnittet mellan tillämpad forskning och utveckling av nya cirkulära affärsmodeller.

27–28 september. Kunskapsdrivande nätverksträff/besök, Skandia Fastigheter AB.

28 september. Seminarium på Åland.

6 oktober. Kunskapsdagen, Hur bygger vi framtidens hållbara livsmiljöer?

19 oktober. Webbinar, Träinnovationsklustret, Trästad Sverige, Nätverket hållbart byggande och förvaltande och Umeå kommun

24–27 oktober. Kunskapsdrivande nätverksträff/besök Viexpo Wasa

9-10 nov, Högprestanda besök från Brasilien.

15–17 november. Nätverksträff/seminarium, Nordregion, Baltic länderna.

24 nov, Hybridevent, Trästad Sveriges nod i Småland, Hur skapar vi framtidens vackra, hållbara & samskapande boenden på mindre orter? - Smart Housing Småland

1 dec, Workshop om träbyggande.

6 dec, Konferens Tree2Tower.

16 dec, 40 års forskning i Skellefteå, RISE.

Träinnovationsklustret har genom åren genomfört arrangemang i samarbete med externa aktörer där syftet handlat om att främja hållbart byggande, och sätta fokus på träet som det främsta och mest förnyelsebara materialet.

Enklaste sättet att visa på träets alla möjligheter är att komma hit. Prova gärna vårt värdskap och låt oss på plats visa hur vi gått från ord till handling när det gäller träbyggande. Vi har stor erfarenhet av att ta emot gäster och erbjuder skräddarsydda träsafaris med platsbesök, företagsbesök och föreläsningar.

”Tillsammans kan vi fortsätta driva på omställningen till ett storskaligt, hållbart byggande i trä”

Britt Inger Brisádottir, samordnare vid Träinnovationsklustret och utvecklingsstrateg vid Skellefteå kommun.

Träinnovationsklustret är en regional förstärkning som på olika sätt knyter ihop företag med forskning, utveckling, utbildning, provningsverksamhet och sporrar det offentliga att bli en bättre beställare. I klustret ingår följande sex aktörer:

Logotyp för Träenigheten
Logotyp Skellefteå kommun
Logotyp Träbransch Norr
Logotyp RISE
Logotyp Träcentrum Norr
Logotyp Luleå tekniks universitet