Träinnovationsklustret
- ett fönster mot omvärlden

Traditionen är en stark motor. I vår region har träet använts som råvara sedan urminnes tider. Vi kan trä och vi delar gärna med oss av våra kunskaper.

Träinnovationsklustret i Skellefteå samordnar alla viktiga kompetenser och agerar som ett fönster mot omvärlden. Vi har råvaran, innovativa företagare som blivit framgångsrika för att de har kunskapen att förvalta träets alla egenskaper och ett utvecklat samarbete mellan träindustrin och Träinnovationsklustret.

Precis som en skogsplanta som en gång slagit rot och börjat växa, så har kunskapen om trä förgrenat sig över hela Västerbotten.

Länets träindustri sysselsätter omkring 2600 personer och är en basindustri som håller hela länet levande i alla 15 kommuner. I Västerbotten finns cirka 100 verksamma träföretag och över hälften är mikroföretag med färre än tio anställda. Här finns också fyra storbolag med över 100 anställda och däremellan rör sig ett antal små- och medelstora aktörer.

Det är den här bredden av samverkan som gör Västerbotten så framgångsrikt och Skellefteå till den naturliga noden för träutveckling i Sverige. Man kan säga att vi är något av ”The Silicon Valley of wood”.

"Nyckeln till framgång
är samarbete"

Vi värdesätter nätverk och utbyteserfarenheter"

Arrangemang som en del i framtidens hållbara samhällsbyggnad.

Träinnovationsklustret genomför arrangemang i samarbete med externa aktörer där syftet handlar om att främja hållbart byggande, och sätta fokus på träet som det främsta och mest förnyelsebara materialet.”

Kalendariet uppdateras med nya evenamang i augusti 2024

”Tillsammans kan vi fortsätta driva på omställningen till ett storskaligt, hållbart byggande i trä”

Britt Inger Brisádottir, utvecklingsstrateg vid Skellefteå kommun och projektledare Träinnovationsklustret

Träinnovationsklustret är en regional förstärkning som på olika sätt knyter ihop företag med forskning, utveckling, utbildning, provningsverksamhet och sporrar det offentliga att bli en bättre beställare. I klustret ingår följande sex aktörer:

Logotyp för Träenigheten
Logotyp Skellefteå kommun
Logotyp Träbransch Norr
Logotyp RISE
Logotyp Träcentrum Norr
Logotyp Luleå tekniks universitet