CAMPUSOMRÅDET

Skellefteå kommun ny hyresvärd på Campus Skellefteå

För att möta den snabba utvecklingen och det ökade intresset för Campus Skellefteå behövs nya samarbetsformer. Därav har Skellefteå Industrihus tillsammans med Skellefteå kommun bildat en gemensam styrgrupp för Campus med syfte att förverkliga Campusplanen och utveckla området.

Campus Skellefteå spelar en viktig roll för att möta upp behovet av kompetensförsörjning och är en möjliggörare av högre utbildning, forskning och innovationsmiljöer som möter näringslivets behov.

För att kunna möjliggöra detta så kommer Skellefteå kommun att hyra hela Campusområdet av Skellefteå Industrihus. Det innebär att de tar över drift, underhåll och service. Det bildas även en ny resultatenhet; Campus Fastigheter för att lättare kunna förverkliga utvecklingen av Campus.

Campus Fastigheter har nu en egen igång på Campuswebben där avsikten är att samla viktig information som berör befintlig hyresgästerna och de potentiella framtida hyresgäster på Campusområdet.

Campus Fastigheter

Alla hyresgäster som hyr lokal på Campus berörs av denna förändring då ny hyresvärd blir Skellefteå Kommun. Hyresavtalen fortsätter att gälla som vanligt och Skellefteå Kommun har samma skyldigheter och rättigheter som ni har avtalat om tidigare. Skellefteå Industrihus kommer fortsätta på uppdrag av Skellefteå kommun handha avtalsfrågor.

Skellefteå kommun tar över förvaltningen från och med 2022-01-01 och felanmälan görs till Skellefteå kommun via:

Felanmälan | Skellefteå kommun (dedu.se) Länk till annan webbplats.

Community på Campus Skellefteå

Samtliga hyresgäster är också välkomna att medverka communityn på området där frågor som berör Campus i stort tas upp och diskuteras tillsammans. Hur man på området kan stödja varandras insatser på olika sätt och även ta del av intressanta tillfällen mm.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 maj 2022