Karriär

Karriärmöjligheter i Skellefteå rankas högst av studenterna

Ett event för kompetensmatchning mellan näringsliv och studenter genomfördes på Campus Skellefteå, helt i linje med att Skellefteå kommer på första plats när det gäller karriärmöjligheter i rankingen ”Sveriges bästa studentstäder”*. Ett välbesökt lunchevent med fokus på mötet mellan näringsliv och studenter på Campus Skellefteå som ett led i ett utökat samarbete mellan Näringslivskontoret, Skellefteå kommun och SKARV - studenternas organisation med fokus på överbryggande kontakter mellan studenter och näringsliv.

Med uppdraget att guida studenter till arbetslivet, utöka deras personliga nätverk, samt hjälpa dem komma i kontakt med potentiella arbetsgivare så är vi väldigt nöjda med det utvecklade samarbete mellan Skellefteå kommuns Näringslivskontor och SKARV, säger Eh Soe, SKARV och student på LTU i Skellefteå.

Temat för det här eventet var ”Mingel och Nätverkande” mellan studenterna på Campus Skellefteå och näringslivet i Skellefteå i syfte att lära känna varandra och hitta framtida samarbeten som jobb, exjobb etcetera. Detta för att koppla samman näringslivet med den akademiska världen, vilket underlättar en smidig övergång från studier till arbetsliv.

Karriärevent på Campus Skellefteå

Karriärevent på Campus Skellefteå

Kompetensmatchning sudenter och näringslivet

Initiativen för kompetensmatchning i Skellefteå har mottagits mycket positivt av både näringslivet och studenterna. Det är ett initiativ som alla parter gärna ser fortsätta. För att stärka samarbetet mellan näringslivet och studenter ytterligare, planerar Skellefteå ett kommande event kopplat till IT-sektorn den 17 april, med ett utökat program.

Viktigast för oss på Näringslivskontoret är att vi fått påbörja och hitta formerna för samarbetet där studenter och näringsliv får möjlighet att träffas och skapa kontakt under studietiden för att hitta samarbeten där man kan ta tillvara studenternas kompetens utifrån företagens behov och därmed öka chanserna för att studenterna väljer att stanna kvar i Skellefteå efter examen, säger Desireé Öden näringslivsutvecklare, Skellefteå kommun.

För att engagera sig i kompetensmatchningsprocessen i Skellefteå, uppmuntras företag och studenter att öka sin kunskap om varandra. Detta skapar en starkare förståelse och samarbete mellan de två grupperna.

Karriärevent på Campus Skellefteå

Näringslivet på plats representerades av Northvolt, ABB, Boliden, Datapolarna, AFRY, Arctic Game, Skellefteå kommun/Welcome House. ABB hade under eventet bokat in studenter som skulle komma på studiebesök och en intressent för att skriva ex-jobb. AFRY var nöjda med att få träffa så många studenter under eventet men hade hoppats på fler samtal med de som läser utbildningar kopplat till energi medan Northvolt var nöjda med att ha fått in flera registrerade i sina system. Datapolarna och Arctic Game uppskattade också initiativet. Samtliga är intresserade av ett fortsatt samarbete.

De 69 studenterna på plats kom från LTU, Futuregames, Visual Magic, T2, TUC med inriktningar som programmerare, spelutvecklare, maskiningenjör, VFX-artist, datagrafiker, datorgrafik, datornätverk, UX-design.

Nöjda röster hördes från såväl näringslivets representanter som från studenterna och det bådar gott inför nästa event som planeras den 17 april och med fokus på IT med ett utökat program och samarbetet utökas då ytterligare med aktören Digital Alliance och med utökat samarbete med LTU i Luleå.

Skellefteå Universities Alliance

På Campus Skellefteå kommer höstens utbud av utbildningar och antalet utbildningsanordnare vara större än någonsin då arbetet med Skellefteå Universities Alliance gett resultat med utökade samarbeten och satsningar.

FAKTA

* Karriärmöjligheter i staden: "För att avgöra vilken studentstad som har bäst karriärmöjligheter har vi samlat in data om genomsnittlig månadslön i de kommuner som staden tillhör (SCB, 2023) och antal lediga jobb som i sitt fanns att söka i kommunerna under hela 2023 (Arbetsförmedlingen). Antal lediga jobb är även satt i relation till antalet invånare i kommunen för att få en korrekt uppfattning om konkurrensen. Den samlade datan har vi sedan använt för att få en överblick över vilka studentstäder som erbjuder bäst karriärmöjligheter. Källa: Kommunsiffror (SCB), Arbetsförmedlingens månadsstatistik".

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 maj 2024