SUA

Mälardalens universitet öppnar dubbla program på Campus Skellefteå

Mälardalens universitet expanderar sin pedagogiska verksamhet med två nya program på Campus Skellefteå – en master i miljöteknik för hållbar utveckling och ett folkhälsovetenskapligt program.

Utvidgningen är en direkt åtgärd för att bredda utbildningarnas närvaro och svara upp mot Skellefteås specifika behov.

Studenter vid Campus Skellefteå kommer att ha möjlighet via speglad sal att samläsa med studenter vid campus Västerås samt med distansstudenter. Alla lärarledda moment kommer att genomföras i realtid live från Västerås, och såväl distansstudenter som studenter vid Campus Skellefteå kommer att ha full tillgång till undervisningen.

– Det här är en innovativ satsning för att geografiskt bredda vårt upptagningsområde. Vi erbjuder flexibilitet för studenterna att söka antingen till campusstudier eller distansstudier, vilket vi tror möter behoven i framtidens utbildningslandskap, säger Charlotta Hellström-Olsson, avdelningschef på folkhälsovetenskapliga avdelningen.

Charlotta Hellström-Olsson, Med. Dr Lektor folkhälsovetenskap.

Masterprogrammet i miljöteknik för hållbar utveckling är på två år och 120 högskolepoäng. Det är en av Europas första internationella masterutbildningar i sitt slag. Enligt Sebastian Schwede, universitetslektor och utbildningsledare, erbjuder programmet djupgående kunskaper om aktuella miljö- och samhällsutmaningar och effektiva strategier för att hantera dessa på ett sätt som främjar hållbar utveckling.

– Vårt masterprogram drar nytta av MDU:s position som hem för internationellt erkända forskare som utforskar några av de mest brådskande miljöproblemen vår värld står inför idag. Programmets nära koppling till forskningen berikar studenternas lärande med insikter om både aktuella och framtida lösningar inom miljöteknik, säger Sebastian.

– Vi på MDU tycker att den gröna omställningen i norra Sverige är av stor betydelse för Sverige och hela Europa som bidrar till en mer hållbar samhällsutveckling och vi är stolta över att kunna bidra med vår kompetens till denna utveckling, säger han.

Sebastian Schwede, universitetslektor och utbildningsledare

Studenter som avslutar detta program blir attraktiva för arbetsgivare inom en mängd olika miljöteknikrelaterade sektorer, inklusive industri, konsultföretag och offentliga organisationer. För de som är intresserade av en akademisk karriär erbjuder programmet också en utmärkt grund för fortsatta forskarstudier.

Det folkhälsovetenskapliga programmet, som är på tre år, svarar på en efterfrågan av utbildning som fokuserar på livsstil och social hållbar utveckling – två områden som är högst relevanta i Skellefteå.

Med en stark inriktning på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser, ger programmet kompetens om utmaningar som i högsta grad är aktuella för folkhälsan, såväl i Sverige som globalt.

– Det finns ett tydligt behov i hela Sverige för denna typ av utbildning, och i norra delen av landet finns det särskilt få alternativ för folkhälsoutbildningar, förklarar Charlotta.

Med sin inriktning öppnar programmet dörrar till en rad karriärmöjligheter både inom Sverige och internationellt. Som utexaminerad folkhälsovetare kan man arbeta inom en mängd olika fält, bland annat som hälsoutvecklare, projektledare, strateg inom hälsoområdet eller hållbar utveckling, inom HR, företagshälsovård, idrottsrörelsen, och i offentlig sektor eller hjälporganisationer.

Charlotta betonar även universitetets fokus på forskning och extern samverkan för att ständigt utvecklas och svara mot arbetsmarknadens behov.

– Vi är ett progressivt lärosäte som ständigt söker nya vägar för utveckling. Genom att utvidga vårt campus till Skellefteå och göra utbildningen tillgänglig nationellt, stärker vi vår position och möter behoven hos studenter över hela landet, särskilt i norr, säger hon.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 april 2024