Fastigheter för utbildning, akademi och studentboende

Campus Fastigheter äger och förvaltar de fastigheter som finns på Campusområdet. I byggnaderna bedrivs utbildning och verksamhet kopplat till akademi. Här finns även restaurang & kafé samt bostäder till studenterna.

Campus Fastigheter utvecklar hållbara och ändamålsenliga miljöer för att möta det ökade intresset för etableringar och samarbeten på Campus Skellefteå. Det blir viktigare att kunna möta den snabba utveckling som sker och behovet av kompetensförsörjning som följer med det. En nödvändig utveckling för ett växande Skellefteå.

Målet är att campusområdet utvecklas till en spännande och internationell mötesplats med fokus på högre utbildning, forskning och innovation.

Genom bildandet av en särskild resultatenhet, där kommunen själv hyr hela fastighetsbeståndet av sitt eget fastighetsbolag, Skellefteå Industrihus AB, skapas ett positivt driftutrymme som på olika sätt kan användas för att underhålla och förbättra både inom- och utomhusmiljöer på Campus.

På campusområdet finns redan idag utbildningsanordnare som Luleå tekniska universitet med program, kurser och master samt tillämpad forskning inom en rad områden. Umeå universitet, där det utvecklade partnerskapet möjliggör en önskad utveckling och i samarbete med Mälardalens högskola samt andra nationella och internationella utbildningsaktörer ges möjligheten att tillgängliggöra ännu fler utbildningsmöjligheter. Forskningsinstitutet RISE expanderar sin verksamhet i Skellefteå med labbmiljöer och det ökade intresset för yrkeshögskoleutbildningar kopplat till industrin och inte minst inom spelutveckling, med ett flertal nya utbildningar.

Kriterier

Kriterier att hyra på campus:

  • Kunskapsintensiva eller högteknologiska företag/utbildningsaktörer
  • Koppling till utbildning/forskning/labbmiljöer som finns på Campus
  • Önskan om att öka samarbetet med utbildning/forskning/labbmiljöer på Campus


Objekten som finns att hyra presenteras tills vidare på Industrihus egen webbplats. Här kommer aktuella objekt att presenteras inom kort.

Är du intresserad av...

Är du intresserad av...

Skellefteå Kommun är hyresvärd på Campus Skellefteå. I samarbete med Skellefteå Industrihus upprättar vi hyresavtal med hyresgäster. Hyresgästanpassningar m.m. hanteras av Skellefteå Kommun.

Om du vill etablera en verksamhet på Campus Skellefteå, ta då kontakt med oss så ser vi tillsammans över behoven och hur Campus Fastigheter kan svara upp


Skriv ditt företags-, förenings- eller organisationsnamn


Ange för- och efternamn på kontaktperson

Ange e-postadress till kontaktperson

Som ny hyresgäst på Campus Skellefteå, eller för dig som redan hyr lokaler men planerar en större utökning av verksamheten eller dylikt, finns möjlighet att söka ett etableringsstöd. Tanken är att underlätta för nya hyresgäster med höga initiala kostnader och möjliggöra en snabbare start för verksamheten.

Etableringsstödet gäller primärt för verksamheter som har koppling till utbildning, forskning eller labbmiljöer som finns på campus eller som genom sin etablering på campusområdet önskar öka sin samverkan inom dessa områden på Campus. Etableringsstödet är även till för högteknologiska och kunskapsintensiva företag och aktörer som genom sin verksamhet bidrar stärkande till campusområdets profil.

Stödet kan exempelvis gälla:

  • Nya utbildningar som attraherar studenter till Campus Skellefteå och bidrar till utvecklingen av Campus, men som har höga initiala kostnader
  • Nyetablering på Campus Skellefteå eller expansion som bidrar till utvecklingen av Campus, med höga initiala kostnader
  • Start-up företag med en tydlig koppling till akademin

Stödet betalas maximalt ut under 2 år och utbetalning sker i regel som en engångssumma som separat överenskommelse och bilaga till hyresavtalet.

Sök etableringsstöd

Ansökningarna bedöms utifrån behov och storlek. Ansökningarna bedöms löpande och beslutas av Campus Fastigheter.


Skriv ditt företags-, förenings- eller organisationsnamn

Beskriv verksamhetens inriktning

Beskriv vilket behov ni har av etableringsstöd

Ange hur mycket du ansöker om i svenska kronor

Ange för- och efternamn på kontaktperson

Ange e-postadress till kontaktperson

Skebo erbjuder de studenter som blivit antagna vid Luleå tekniska universitet och Umeå Universitet, eller annan eftergymnasial utbildning på Campus Skellefteå som är minst 18 veckor lång en unik bostadsgaranti. Det enda man som student behöver göra är att folkbokföra sig i Skellefteå. Gör en tillfällig flyttanmälan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skebos studentbostäder har gångavstånd till Campus och centrum. De flesta studentrummen är möblerade och självklart ingår bredband, värme och vatten i den fasta och låga månadshyran.

Studentbostäderna Länk till annan webbplats.

Det finns ett skyltprogram att förhålla sig till på Campusområdet. Du kan läsa mer om det på sidan Fasadskyltning

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 maj 2024