Skyltning på Campus

Campus Skellefteå växer och förändras. För att skapa en samsyn kring utvecklingen av den fysiska miljön på campusområdet har en Campusplan tagits fram. Där lyfts den utvändiga skyltningen fram som en viktig del för att skapa en sammanhållen karaktär på området och göra det lättare att orientera sig.

Syftet med det här skyltprogrammet är att hitta ett gemensamt förhållningssätt till den utvändiga skyltningen på Campus. Målet är att det ska vara enkelt att hitta inom området och att skapa en tydlig identitet som knyter ihop områdets formspråk.

Skyltprogrammet ska användas för all utvändig skyltning på campusområdet. Programmet är även applicerbart på framtida bebyggelse och utveckling av området.

Detta gäller för dig som hyresgäst

För C-, D-, E samt K- och J-huset

  • Hel skylt – för aktörer som hyr ca 400 kvm eller mer
  • Halv skylt – för aktörer som hyr mindre än 200 kvm
  • Skyltningen är knuten till hyresavtalet, vid de fall en hyresgäst har flera olika varumärken får dessa samlas i en skylt.

För skyltning mot E4:an

Detta omfattar aktörer som hyr en väsentlig yta, eller av annan anledning är särskilt viktig att öka synligheten av med anledning av verksamhetens betydelse för Campus.

Vid frågor; robin.soderlund@skelleftea.se

Här kan du ta del av Skyltprogrammet

Cafè och Restaurang

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 augusti 2023