Skyltning på Campus

Campus Skellefteå växer och förändras. För att skapa en samsyn kring utvecklingen av den fysiska miljön på campusområdet har en Campusplan tagits fram. Där lyfts den utvändiga skyltningen fram som en viktig del för att skapa en sammanhållen karaktär på området och göra det lättare att orientera sig.

Syftet med det här skyltprogrammet är att hitta ett gemensamt förhållningssätt till den utvändiga skyltningen på Campus. Målet är att det ska vara enkelt att hitta inom området och att skapa en tydlig identitet som knyter ihop områdets formspråk.

Skyltprogrammet ska användas för all utvändig skyltning på campusområdet. Programmet är även applicerbart på framtida bebyggelse och utveckling av området.

Du kan ta del av skyltprogrammet i sin helhet här så snart det finns att presentera.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 oktober 2021

Hittar du inte vad du söker?

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.