Prislista

Vad gäller om jag missar att lämna tillbaka en bok eller har tappat bort lånat material? Här hittar du Campusbibliotekets priser och avgifter.

Studerande
Kopior från andra bibliotek: 30 kr per artikel*
Lån från bibliotek inom Sverige: gratis
Lån från bibliotek utanför Sverige: 60 kr per lån

Personal på Campus Skellefteå
Kopior från andra bibliotek: 55 kr per artikel*
Lån från bibliotek inom Sverige: gratis
Lån från bibliotek utanför Sverige: 150 kr per lån

* En artikel avser 1-20 sidor. Artikel med fler än 20 sidor har dubbla priset.

Kurslitteratur (lånetid 14 dagar) som återlämnas för sent: 50 kr per bok vid första krav. Ytterligare 50 kr per bok vid andra påminnelsen. Förseningsavgift kan du betala med kontokort på biblioteket. Du kan också betala på webben via Mina sidor.

Mina Sidor Länk till annan webbplats.

Rapporter: 300 kr
Svenska böcker: 750 kr
Utländska böcker: 1500 kr
Teknisk utrustning: anskaffningsvärde
Fjärrlån: enligt faktura
Förlust av nyckel till skåp (innebär byte av lås): ca 1700 kr

Priserna gäller material som återlämnas i skadat skick eller inte återlämnas alls. Om materialets faktiska pris är högre än ovan angivet, betalas det faktiska priset. Betalning för förlorat material sker alltid med den faktura som skickas hem till dig.

Ersättningsmöjligheter

Kunden kan köpa ett ersättningsexemplar efter samråd med bibliotekspersonalen. Biblioteket fakturerar enligt prislistan.

Biblioteket säljer kopieringskort enligt aktuell prislista.

Diverse kontorsmaterial: kontakta biblioteket för information om sortiment och priser

Villkor

För att använda bibliotekets tjänster och resurser måste du ha ett bibliotekskonto. Du får det om du är myndig och kan visa legitimation. Genom att skaffa ett bibliotekskonto accepterar du att följa våra villkor och om du inte följer dem spärras ditt konto. Du ska meddela oss om du flyttar, byter e-postadress eller liknande. Ta alltid med din legitimation när du besöker biblioteket. Om någon annan ska göra dina biblioteksärenden så ska den personen ha med sig dina inloggningsuppgifter eller din legitimation. Du är själv ansvarig för ditt konto och det du lånar här. Det innebär bland annat att du inte får smutsa ner, skriva i eller på annat sätt skada det du lånat på biblioteket.

Klicka ut boxarna nedan för att läsa villkoren kopplade till specifika händelser

Det biblioteket lånar ut har olika lånetider. När du lånar ska du alltid ta ett kvitto. På kvittot står vilket datum du ska lämna tillbaka det du lånat. Du är själv ansvarig för att lämna tillbaka det du lånat i tid. Om det du vill låna är skadat - säg till personalen innan du lånar.

Om du gör ett omlån kan du få behålla det du lånat längre tid, men inte om någon annan gjort en reservation .

Lämna tillbaka det du lånat senast på datumet som står på ditt kvitto. Böcker ska du lämna tillbaka i bibliotekets lånemaskin. Ta alltid ett kvitto! Andra saker som till exempel skåpnycklar ska du lämna till personalen.

Om du lämnar tillbaka för sent måste du betala en avgift. Biblioteket skickar krav till dig när din lånetid är slut. Om lånen fortfarande inte lämnas tillbaka måste du betala en ännu högre avgift. Biblioteket skickar en faktura. Om du tappat bort eller skadat det du lånat måste du betala detta. Om du har en obetald avgift kan du inte använda ditt bibliotekskonto.

Gå till sidan Prislista för gällande avgifter

Vi erbjuder studenter och anställda vid VUX, universitet och högskola lån från andra bibliotek. Du kan bara beställa sådant som du behöver för dina studier. Du måste betala för lån från bibliotek utanför Sverige. Du kan inte beställa sådant som Campusbiblioteket redan har i sin bibliotekskatalog eller som något av Skellefteå kommuns övriga bibliotek äger

Gå till sidan Prislista för gällande priser

Ett personligt användarkonto krävs för att använda bibliotekets datorer. Om du studerar på annan ort och vill ha ett användarkonto ska du kontakta Helpdesk.

I biblioteksverksamheten kan behandling av personuppgifter förekomma. Personuppgiftslagen gäller (SFS 1998:204). Uppgifter om enskild persons lån, reservation eller annan form av beställning är skyddade av sekretess enligt 9 kap. 22 § sekretesslagen (SFS 1980:100, SFS 1989:713).

Villkoren kan ändras. Du måste själv hålla dig informerad om eventuella ändringar. Villkoren finns i biblioteket och här på vår webbplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 november 2021

Hittar du inte vad du söker?

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.