Prislista

Vad gäller om jag glömt att lämna tillbaka en bok eller har tappat bort lånat material? Här hittar du flertalet av Campusbibliotekets priser och avgifter. I övrigt kontakta gärna personalen för information.

Kurslitteratur (lånetid 14 dagar) som återlämnas för sent: 50 kr per bok. Ytterligare 50 kr om bok ej återlämnas/förnyas. Förseningsavgift kan du betala med kontokort eller Swish i biblioteket, kontakta personalen. Du kan också betala på webben via Mitt bibliotekskonto.

Avgifter läggs som skuld på bibliotekskontot. Kontot spärras helt till dess att avgiften är betald och skulden tagits bort.

Mitt bibliotekskonto Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Studerande
Kopior från andra bibliotek: 50 kr per artikel*
Kopia med pris över 200 kr: 100 kr

Lån från bibliotek inom Sverige: gratis
Lån från bibliotek utanför Sverige: 200 kr per lån

Personal på Campus Skellefteå
Kopior och lån: gratis

Standard utanför SIS-avtal: enligt faktura

* En artikel avser 1-20 sidor. Artikel med fler än 20 sidor har dubbla priset.

Ersättningsavgift för förkommen/skadad bok: 800 kr per bok.

Om en bok inte återlämnas anser vi att den är förkommen. Ersättningskostnaden är då 800 kr per titel och läggs till på bibliotekskontot. Det är samma kostnad för alla typer av böcker och material. Beloppet stryks från kontot ifall materialet lämnas tillbaka. Eventuella förseningsavgifter kommer du fortfarande att behöva betala.

Avgifter läggs som skuld på bibliotekskontot. Kontot spärras till dess att avgiften är betald. Du kan betala din skuld online via Mitt bibliotekskonto eller i bibliotekets informationsdisk med kort eller Swish.


Ersättningsmöjligheter

Du kan köpa ett ersättningsexemplar efter samråd med bibliotekspersonalen.

Biblioteket säljer kopieringskort och diverse kontorsmaterial. Kontakta biblioteket för information om sortiment och priser.

Villkor

För att använda bibliotekets tjänster och resurser måste du ha ett bibliotekskonto. Du får det om du är myndig och kan visa legitimation. Genom att skaffa ett bibliotekskonto accepterar du att följa våra villkor och om du inte följer dem spärras ditt konto. Du ska meddela oss om du flyttar, byter e-postadress eller liknande. Ta alltid med din legitimation när du besöker biblioteket. Om någon annan ska göra dina biblioteksärenden så ska den personen ha med sig dina inloggningsuppgifter eller din legitimation. Du är själv ansvarig för ditt konto och det du lånar här. Det innebär bland annat att du inte får smutsa ner, skriva i eller på annat sätt skada det du lånat på biblioteket.

Det biblioteket lånar ut har olika lånetider. När du lånar ska du alltid ta ett kvitto. På kvittot står vilket datum du ska lämna tillbaka det du lånat. Du kan logga in på ditt konto via vår webbsida för att kontrollera återlämningsdatum, eller fråga personalen. Du är själv ansvarig för att lämna tillbaka det du lånat i tid. Biblioteket är inte skyldigt att skicka påminnelser. Om det du vill låna är skadat - säg till personalen innan du lånar.

Om du gör ett omlån kan du få behålla det du lånat längre tid, men inte om någon annan gjort en reservation.

Lämna tillbaka det du lånat senast på datumet som står på ditt kvitto. Böcker ska du lämna tillbaka i bibliotekets återlämningshylla.

Om du lämnar tillbaka för sent måste du betala en avgift. På ditt kvitto står återlämningsdatum och du kan även logga in på "Mitt bibliotekskonto" för att kontrollera datum eller fråga personalen. Biblioteket skickar krav till dig när din lånetid är slut som en extra service, men vi kan inte garantera detta och du är alltid själv ansvarig att veta återlämningsdatum. Om lånen fortfarande inte lämnas tillbaka måste du betala en ännu högre avgift. Biblioteket skickar en faktura. Om du tappat bort eller skadat det du lånat måste du betala detta. Om du har en obetald avgift kan du inte använda ditt bibliotekskonto.

Ett personligt användarkonto för studenter krävs för att använda bibliotekets datorer. Om du saknar användarkonto, kontakta bibliotekspersonalen eller Campus Helpdesk för mer information.

I biblioteksverksamheten kan behandling av personuppgifter förekomma. Personuppgiftslagen gäller (SFS 1998:204). Uppgifter om enskild persons lån, reservation eller annan form av beställning är skyddade av sekretess enligt 9 kap. 22 § sekretesslagen (SFS 1980:100, SFS 1989:713).

Villkoren kan ändras. Du måste själv hålla dig informerad om eventuella ändringar. Villkoren finns i biblioteket och här på vår webbplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 april 2024