Läsanpassning

Om du är student och har en läsnedsättning så kan vi hjälpa dig med din kurslitteratur. Det gäller även om du studerar på distans.

Du kan få hjälp om du har:

  • dyslexi
  • neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som autism, adhd.
  • syn- eller hörselnedsättning
  • fysiska funktionsnedsättningar
  • tillfällig läsnedsättning på grund av sjukdom eller skada

Läs mer om att använda inläst kurslitteratur på Legimus webbplats under fliken Student.
Anna Bodén är kontaktperson på Campusbiblioteket.

Gå till Legimus webbplats Länk till annan webbplats.
E-post kontaktperson för frågor och tidsbokning/registrering: anna.boden@associated.ltu.se

Biblioteket hjälper dig

  • Att boka tid för registrering i tjänsten Legimus så att du själv kan ladda hem dina böcker med text och/eller ljud. Du kan sedan läsa dem direkt i Legimus webbspelare, via appen Legimus på din mobil eller läsplatta, eller nedladdad på din dator.
  • Beställa obligatoriska kursböcker som inte lästs in tidigare.Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 september 2023