Campusområdet

Parkering på Campus

På Campusområdet finns flera olika parkeringsplatser med lite olika förutsättningar och regler. Utöver det finns Parkeringshuset Renen, längs med E4:an med grön fasad, ligger på norra sidan om älven, en kort promenad från Campus.

  • Ett parkeringshus som är öppet 06.00-20.00 och har 84 platser. Betalningen görs via parkeringsautomaten eller i någon av parkeringsapparna (en skylt finns uppsatt om vilka som gäller). I appen Skepark är det möjligt att köpa ett månadsabonnemang.
  • Allmänna parkeringsplatser med avgift, varav tre platser för rörelsehindrade och fyra platser med laddstolpar.
  • Platser för Skellefteå kommuns personal med motorvärmarstolpar som går att hyra årsvis för 4 140 kr eller månadsvis för 355 kr. I mån av plats är det möjligt även för andra som jobbar på Campus att hyra en plats. Mejla då till parkeringsverksamheten@skelleftea.se

Så här gör du om du måste hämta ut bilen och p-huset har hunnit stänga

Om du behöver ta dig in efter stängningstid ska du ringa bevakningsföretaget på 010-210 90 00 och ange ditt registreringsnummer till operatören. Om bevakningsföretaget gör en insats får du betala en kostnad, för närvarande 1 200 kr, via Swish direkt till dem.

Har du däremot ett långtidsabonnemang kan du hämta ett passerkort i Skellefteå kommuns kundtjänst i Stadshuset på Trädgårdsgatan 6 i centrala Skellefteå, som gör att du kan hämta och parkera bilen även när parkeringshuset är stängt.

Parkeringsinformation

Markarbetet kommer att ske på den nuvarande grusparkeringen, väster om biblioteket, och planeras att starta i januari 2024 och slutföras under våren 2024. Det är ett förberedande arbete inför ett kommande bygge av fastighet på marken. Tidplanen är preliminär och justeras allt eftersom arbetet fortgår.

Parkeringarna på grusområdet väster om biblioteket och närmast kommer stängas av under byggtiden.

Campus driftinformationskarta

Ta dig fram med cykel

Ett bra alternativ till bilen är att använda cykel. Ofta är det närmare än du tror och kan gå nog så snabbt.

I Skellefteå kommun finns ca 24,8 mil gång- och cykelbanor och kommunen ansvarar för ca 18,7 mil. Huvudcykelnätet består både av separata gång- och cykelbanor och av gator där cyklingen sker i blandtrafik.

Kommunen arbetar aktivt med att göra det både säkrare och enklare att cykla. Det gör vi för att Skellefteå ska kunna växa hållbart, med bättre luft, bättre hälsa och mindre klimatpåverkan. Vi planerar nya gång- och cykelbanor, bygger om korsningar så att de blir smidigare och trafiksäkrare och sätter ut cykelparkeringar på strategiska platser. Arbetet med att prioritera cyklister och fotgängare kommer att fortsätta.

Läs mer om:

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 december 2023