Säkerhet

Den svenska beredskapen bygger på att alla tar ett gemensamt ansvar för vårt lands och för vår egen och våra anhörigas säkerhet. I det egna ansvaret ligger en skyldighet att vara förberedd på att kunna hantera en svår situation och klara de omedelbara behov som kan uppstå. För dig som ansvarar för en grupp kan det vara lämpligt att lokalisera brandutgångar, ev uppsamlingsplatser och hitta ett bra upplägg för att rapportera så att man vet att alla har kommit i säkerhet om något händer.

Egen beredskap och eget ansvar

Den svenska beredskapen bygger på att alla tar ett gemensamt ansvar för vårt lands och för vår egen och våra anhörigas säkerhet. I det egna ansvaret ligger en skyldighet att vara förberedd på att kunna hantera en svår situation och klara de omedelbara behov som kan uppstå. Läs mer om hur du kan förbereda dig.

Krisberedskap

När det gäller krisberedskap så är ansvarsprincipen en grundläggande förutsättning, d v s den som har ansvar till vardags för en verksamhet har det också vid kris; Krishanteringens grunder - Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Råd vid attacker med dödligt våld

Om det sker terrorattentat och annat väpnat våld i din närhet finns det några råd du behöver följa och där lutar vi oss mot:

Fly - Sätt dig själv i säkerhet. Lämna platsen så fort och säkert som möjligt och undvik folksamlingar. Sök skydd. Om du inte kan lämna området, sök upp en plats som du bedömer vara säker och som ger dig skydd. Var uppmärksam på det du ser och hör och försök behålla lugnet.

Sätt mobilen på ljudlöst och stäng av vibrationen. Ring inte till någon som kan befinna sig i riskområdet. Mobilsignalen kan röja en person som gömmer sig.

Larma - Larma polisen via 112. Polisen behöver veta: platsen, vad som har hänt, hur många gärningsmän du har sett, vilka vapen de använt, hur de ser ut och var du senast såg dem. Varna dem som befinner sig i fara och hjälp dem som behöver.

Tänk även på:

  • Ring inte med mobilen om du inte måste. Blir nätet överbelastat kan det bli svårt för livsviktiga samtal att komma fram.
  • Följ polisens, räddningstjänstens och andra myndigheternas uppmaningar.
  • Dela inte obekräftad information på nätet eller på något annat sätt.
  • När polisen kommer till platsen kan det vara svårt för dem att direkt avgöra vem som är gärningsperson och vem som är offer – håll därför inget i händerna.
  • Var förberedd på att ytterligare attentat kan ske.
  • Ta för vana att notera nödutgångar.
  • Om du ser något som väcker oro som exempelvis vapen eller sånt du misstänker kan vara explosiva ämnen kontakta polisen.

Skyddsrum

I Sverige finns drygt 65 000 skyddsrum som är till för att ge befolkningen ett fysiskt skydd i krig. På skyddsrumskartan kan du hitta ditt närmaste skyddsrum. Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast. På den här sidan kan du se hur skyddsrummen är fördelade i Sverige. Alla skyddsrum och byggnader med skyddsrum ska vara märkta med en skylt som har en orange fyrkant med blå triangel och texten SKYDDSRUM.
Mer inforamtion om och var du hittar ditt närmaste Skyddsrum. Länk till annan webbplats.

Systematiskt brandskyddsarbete

Samtliga byggnader på Campusområdet omfattas av systematiskt branskydd och ses över med jämna mellanrum. Ägare och nyttjanderättshavare har ansvaret för brandskyddet och de ska se till att det finns ett skäligt brandskydd och som en del i det bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Har man ansvar för en grupp kan det vara lämpligt att se över brandutgångar, ev uppsamlingsplatser och hitta ett bra upplägg för att rapportera så att man vet att alla har kommit i säkerhet om något händer.