Din beredskap

De flesta av oss lever ett bekvämt liv. Vi förväntar oss en behaglig inomhustemperatur även om det är kallt ute. Vi vill ha fungerande telefoner och internet, friskt vatten i kranen, smidiga transporter och modern sjukvård.

Men alla tekniska bekvämligheter gör oss också sårbara för olika störningar. Det behövs inte mer än ett längre strömavbrott för att allt det vi uppfattar som självklart ska upphöra att fungera eller drabbas av störningar.

Alla har ett ansvar

Den svenska beredskapen bygger på att alla tar ett gemensamt ansvar för vårt lands och för vår egen och våra anhörigas säkerhet. I det egna ansvaret ligger en skyldighet att vara förberedd på att kunna hantera en svår situation och klara de omedelbara behov som kan uppstå.

Är vi starka och friska måste vi räkna med att samhällets resurser till en början kommer att användas för att hjälpa svaga och utsatta människor. Till exempel äldre eller sjuka människor eller barn som inte har samma förmåga att ta ett eget ansvar.

En del av egenberedskapen är också att vara källkritisk. Genom att kolla upp fakta, vara påläst och inte dela information okritiskt stärker du motståndskraften mot falska nyheter och desinformation. Därmed värnar du också demokratin, ett av Sveriges starkaste skyddsvärden.

Förbered dig

Du bör tänka igenom hur du skulle klara dig vid exempelvis ett längre elavbrott. Det skapar en viss mental beredskap som kan bidra till att du agerar förnuftigt om något skulle hända.

Beredskapsveckan

Beredskapsveckan är en årlig informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som står bakom kampanjen tillsammans med Sveriges länsstyrelser och kommuner. Krisberedskapsveckan genomförs alltid vecka 39.

Filmer om hemberedskap

I den här korta filmen får du snabba tips om vad en krislåda bör innehålla. Du bör förbereda dig för minst en vecka.

 • Fotogenlampa och bränsle, till exempel lampolja eller fotogen. Tänk på att ha god ventilation för att inte orsaka kolmonoxidförgiftning eller skapa irritation i luftvägar.
 • En alternativ värmekälla som inte drivs av el, till exempel fotogen, gasol eller diesel. Tänk på att ha god ventilation för att inte orsaka kolmonoxidförgiftning eller skapa irritation i luftvägar.
 • Sovsäck, filtar och varma kläder.
 • Tändstickor.
 • Stearin- och värmeljus.
 • Ficklampa med extra batterier.
 • Dunkar att förvara vatten i. Använd kärl avsedda för förvaring av livsmedel.
 • Husapotek med det viktigaste för dig och din familj.
 • Radio som drivs av batterier, vev (dynamo), solceller eller tillgång till bilradio.
 • Extra batteripack (powerbank) eller vevladdare (dynamo) till mobiltelefon.
 • Hygienartiklar som fungerar utan vatten, till exempel tvättlappar.
 • Campingkök och bränsle, exempelvis T-röd för spritkök. Tänk på ökad brandrisk i samband med öppen låga. Använd inte spritkök under köksfläkten.
 • Mat som klarar förvaring i rumstemperatur utan kylskåp och frys. (Ris, pasta, bulgur, nötter, choklad).
 • Kontanter.
 • Papperslista med telefonnummer till exempelvis anhöriga, grannar, kommunen, räddningstjänsten, elleverantören och sjukvården.

Dessa fyra filmer ger dig en mer detaljerad vägledning. Armbryterskan Heidi Andersson visar enkla tips för att skaffa en hemberedskap för hushållet inom fyra olika områden.

Hemberedskap mat Länk till annan webbplats.

Hemberedskap värme Länk till annan webbplats.

Hemberedskap vatten Länk till annan webbplats.

Hemberedskap kommunikation Länk till annan webbplats.

Energimyndigheten har också producerat en film om beredskap inför strömavbrott.

Om det blir el- eller värmeavbrott - vad gör du då? Länk till annan webbplats.

Filmserien "Rädd eller beredd?"

MSB har tagit fram en filmserie och en scenarioövning som kan användas överallt där man vill lära känna varandra bättre för att kunna hantera kriser ihop i framtiden. Till exempel i skolor, föreningar eller på arbetsplatser.

Film och övning: Rädd eller beredd? (MSB) Länk till annan webbplats.

Bli inte lurad

Främmande makt kan använda falsk och vilseledande information för att störa och styra det offentliga samtalet i Sverige. Genom att utnyttja våra sårbarheter kan de påverka dina åsikter, dina handlingar och dina beslut. Bli inte lurad!

Bli inte lurad (Myndigheten för psykologiskt försvar) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: