Forskning, innovation, samverkan

Campus Skellefteå Showroom

Skellefteå fortsätter att vara riktigt hett. Platsen har de senaste åren vuxit fram till en svensk och europeisk symbol för tillväxt, framtidssäkra energilösningar och banbrytande teknik. En av de faktorer som möjliggör den här utvecklingen är Campus Skellefteå.

De senaste årens teknikstarka företagsetableringar har varit en starkt bidragande orsak till Skellefteås nya position i Sverige. Men lika betydelsefull är den branschledande forskning inom bland annat digitaliseringens tekniker som sker på Campus Skellefteå via Luleå Tekniska Universitet och Forskningsinstitutet RISE. Det handlar om alltifrån lösningar för smarta städer och cybersäkerhet, till testmiljöer och metoder för att klara av snabb kompetensomvandling.

En mötesplats för forskning på Campus Skellefteå

För att du som besökare ska få en bättre bild av den utveckling som sker så bygger vi just nu ett fysiskt showroom där bokade besök ska tas emot och få ta del av den del av utvecklingen där forskningen är i fokus. Detta beräknas stå klart under hösten 2023.

Logotyp Skellefteå kommun

Campus Skellefteå

Campus Skellefteå för dig som söker utveckling, samarbeten och kunskap. För studenter, forskare, näringsliv och allmänhet som vill mötas på en plats som inspirerar, coachar och skapar rätt förutsättningar att växa. Nytänkande och utveckling av framtidens lärande och tillämpad forskning.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 september 2023