Forskning, innovation, samverkan

Campus Skellefteå Showroom

Campus Skellefteå är navet för ledande forskning inom hållbart träbyggande, framtidens energilösningar, AI och smart teknik – likväl som spel och digitalisering av vård och omsorg. Labbmiljöer där man testar, utvecklar och skapar ny kunskap. Skellefteå fortsätter att vara riktigt hett. Platsen har de senaste åren vuxit fram till en svensk och europeisk symbol för tillväxt, framtidssäkra energilösningar och banbrytande teknik. En av de faktorer som möjliggör den här utvecklingen är Campus Skellefteå.

De senaste årens teknikstarka företagsetableringar har varit en starkt bidragande orsak till Skellefteås nya position i Sverige. Men lika betydelsefull är den branschledande forskning inom bland annat digitaliseringens tekniker som sker på Campus Skellefteå via Luleå Tekniska Universitet och Forskningsinstitutet RISE. Det handlar om alltifrån lösningar för smarta städer och cybersäkerhet, till testmiljöer och metoder för att klara av snabb kompetensomvandling.

De specifika förutsättningarna för platsen är också något som lockar både nya företag och helt nya branscher till Skellefteå – vilket också har ökat efterfrågan på kompetens hos både privata och offentliga arbetsgivare. Vi möter denna efterfrågan genom våra utbildningar. Men idag ligger vårt primära fokus på vår forskning.

Mötesplats för forskning

För att du som besökare ska få en bättre bild av den utveckling som sker så har vi nu ett fysiskt showroom där bokade besök ska tas emot och få ta del av den del av utvecklingen där forskningen är i fokus.

Forskningen är en viktig del i samhällsbildningen och dess resultat märks i hela Skellefteå – i vår hållbara stadsplanering, i utvecklingen av vår välfärd, i byggandet av nya bostadsområden, broar och skolor samt i skapandet av intelligenta energisystem här på Campus. Men just nu är behovet av ny forskning helt avgörande. Vårt samhälle växer som aldrig förr och genomgår en förvandling som aldrig tidigare skådats nån annanstans i världen.

Logotyp Skellefteå kommun

Campus Skellefteå

Campus Skellefteå för dig som söker utveckling, samarbeten och kunskap. För studenter, forskare, näringsliv och allmänhet som vill mötas på en plats som inspirerar, coachar och skapar rätt förutsättningar att växa. Nytänkande och utveckling av framtidens lärande och tillämpad forskning.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 januari 2024