Ökad efterfrågan på XR

Tarvalley är en av de nyare stjärnorna på Skellefteås digitala himmel och grundades 2015. Bolaget förvandlar kommunikativa behov till virtuella, augmenterade och mixade verkligheter. XR står för Extended Reality, och är samlingsnamnet för Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) och Mixed Reality (MR).

– Idag gör vi nästan uteslutande XR-projekt. Vi tror på upplevelsebaserade produkter, som sätter större avtryck och är roligare för användaren än traditionella metoder, säger Niclas Lundmark, operations manager och creative director på Tarvalley.

– När vi inte kan ses ökar behovet av att hitta alternativ som motsvarar verkligheten i så stor utsträckning som möjligt och här är XR en möjliggörare. Till exempel inom den ökade e-handeln, där konkurrensen är hög, vänder sig fler företag mot XR. Det kan vara AR-lösningar som gör att du kan prova olika skor eller plagg från hemmet via mobilen. Eller i industrier där man använder AR för att få hjälp vid underhåll på distans, säger Niclas.

Han konstaterar att XR kommer förändra vårt sätt att arbeta och lära oss samt hur vi konsumerar och upplever saker och ting.

– Om vi tittar på XR inom lärandet, så stannar upplevelsebaserad inlärning kvar betydligt längre i minnet jämfört med den traditionella passiva inlärningen. I VR kan du även träna på att hantera farliga eller komplicerade situationer som skulle vara svåra och kostsamma att genomföra i verkligheten, berättar Niclas och nämner gruv- och metallföretaget Boliden som ett exempel.

– I ett av VR-projekten får man en inblick i olika intressanta yrken och spännande projekt. Man får lära sig om elektrifieringen av truckarna i Aitik och testa fjärrstyrning av en gruvmaskin. Man får även följa en prospekteringsgeolog som förklarar sitt arbete och som avslutas i ett virtuellt rum där användaren själv får prova ett arbetsmoment.

Han tycker att det finns goda förutsättningar att verka i den digitala branschen i Skellefteå.

– Absolut, det finns stora behov av XR. Både från enskilda företag till kommuner och större företag. Det handlar bara om att våga satsa på ny teknik och se fördelarna som tekniken bidrar med. Dessutom kommer satsningen på spelutbildningar i Skellefteå hjälpa till att stärka den digitala branschen och dess förutsättningar ytterligare.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 mars 2023