Studentföreningen

Studentföreningen grundades 1998, då under namnet FUSKiS. Föreningens huvudsakliga syfte är att bilda en trivsam miljö för studenter på Campus Skellefteå, samt se till att det finns mycket att göra vid sidan om studierna. Arbete inom SFCS, Studentföreningen Campus Skellefteå sker ideellt, och föreningen drivs av studenter vid LTU men övriga studenter är självklart lika välkomna!

Studentföreningen hittar du i STOCK, kårhuset på Campus. Den karaktäristiska japaninspirerade träbyggnaden invigdes 2009. Här är det sällan tråkigt då huset fungerar som en gemytlig samlingspunkt för studenter med kvällsaktiviteter, fester och olika typer av event, anordnade av SFCS undersektioner.

Styrelsen Studentföreningen Campus Skellefteå

Ordförande: Johanna Persson
Vice-Ordförande: Vakant
Kassör: Kennet Näckdal
Vice-Kassör: Joel Brunnegård
Sekreterare: Christian Bäckström
Infoansvarig: Max Lundaahl

Studentföreningen på Facebook: https://www.facebook.com/StudentforeningenCampusSkelleftea/ Länk till annan webbplats.

På STOCK kan du vara och trivas. Här är också navet för kreativt skapande via Idelabbet och det kreativa mötesrummet. På Facebooksidan kan du se vad som är på gång - glöm inte att följa!

Expeditionens öppettider

Öppettider varierar beroende på personaltillgång. Mer aktuell information ges på Facebook.

Kontakta Studentföreningen

Campus Skellefteå
Bockholmsvägen 12
931 62 Skellefteå

www.studentforeningen.se Länk till annan webbplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 november 2023