VFU-student

Socionomprogrammet

De tre första terminerna i Socionomprogrammet lägger en teoretisk grund, medan du under termin fyra jobbar bland annat med iscensättning av problematik som du kommer att möta i din roll som professionell socionom. Du får praktiskt prova på yrket under termin fem när du gör verksamhetsförlagd utbildning - VFU

Det är viktigt att din VFU-period blir så bra som möjligt och vi vill presentera det stöd och den hjälp du kan få under din studietid. ....

Platsvarumärket

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 december 2021

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.