Studentstöd

Som student kan du ta del av olika former av stöd som underlättar din studietid.

Drop in-handledning för universitetsstuderande

Drop-in (under Covid-19 se bokning via Zoom)
Campusbiblioteket

Du kan boka handledning via Zoom (för univ./högskola):
skelleftealibrary@ltu.se

IT- support Helpdesk

I hus D, finns Helpdesk som hjälper dig som är student med att skapar datoranvändare, hanterar utlåning av datorer samt annan teknisk kringutrustning. Du får hjälp med passerkorthantering, utskriftshantering, datorsupport gällande campus datorer och support för användare och datorer. Detta gäller även universitetspersonal på Campus. Helpdesk sköter också drift av teknisk utrustning för videokonferens mm. Kopiering, scanning och utskrifter kan du gör på olika ställen, på ditt eget universitet och i biblioteket.

Som student på Campus Skellefteå har du tillgång till det trådlösa nätverket, Eduroam via LTU.
Övriga studenter och besökare kan använda SKEGUEST.
För att logga in i Skeguest krävs ett användarnamn och lösenord. Det beställer du speciellt via den portal som du möts av efter uppkoppling mot nätet. Inloggningsuppgifterna är giltiga i 30 dagar och användaren kan koppla upp två enheter per biljett. Behöver användaren ytterligare enheter så beställer användaren en ny biljett. Användaren kan beställa flera biljetter till ett och samma mobilnummer.

Ditt användarkonto - Skickas till din folkbokföringsadress någon vecka innan terminsstart, innehåller personliga användaruppgifter. Glöm inte anmäla din flytt om du valt studentboende under din studietid.

Funktionsnedsättning – stöd i studier

Att studera på sina egna villkor är en rättighet. Har du en varaktig funktionsvariation så finns här hjälp på vägen. Ta kontakt med din utbildningsanordnare i god tid innan studiestarten för bästa möjliga pedagogiska stöd.

Att studera på egna villkor är en rättighet. Här hittar du som har mer varaktiga funktionsvariationer hjälp på vägen. Ta kontakt med din utbildningsanordnare i god tid innan studiestarten för bästa pedagogiskt stöd.

Studera med funktionsvariation

Förutom Campus Skellefteås egna servicefunktioner finns Umeå universitet studentservice samt Luleå tekniska universitet Studenttorg på Campus Skellefteå. Hit kan du, som läser någon av deras utbildningar eller vill veta mer, vända dig.

Studievägledning - CV

CV finns till för dig som vill veta mer om studier på olika nivåer, yrken, arbetsmarknad och studiefinansiering. Du kan få studie- och yrkesvägledning vid ett drop-in besök, eller så kan du boka tid för ett enskilt samtal. Tillsammans med en studie- och yrkesvägledare får du bolla tankar och idéer samt göra en studie- och yrkesplan.

Studievägledning och bokning av studievägledare

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 april 2022