Funktionsvariation eller läs- och skrivsvårigheter

Att studera på sina egna villkor är en rättighet. Har du en varaktig funktionsvariation så finns här hjälp på vägen. Ta kontakt med din utbildningsanordnare i god tid innan studiestarten för bästa möjliga pedagogiska stöd.

Nais student

Nais är ett system där du som student med en varaktig funktionsnedsättning kan ansöka om pedagogiskt stöd i dina studier vid svenska universitet och högskolor. Nais är ett nationellt system. Varje lärosäte äger och ansvarar dock för det egna lärosätets personuppgifter i Nais, och kan inte ta del av ett annat lärosätes uppgifter.

Nais stöd och hjälp kan du läsa mer om här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När du har gjort din ansökan i NAIS, får du ett mejl av en Funka-samordnare där du uppmanas att boka en tid för samtal. Efter detta samtal får du ett beslut om stöd som t.ex. kan vara förlängd tentatid.

Stöd och hjälp du kan få

Stöd som kan bli aktuella efter samråd mellan samordnare och student:

 • Anteckningshjälp
  Du frågar en kurskamrat om han/hon vill vara anteckningshjälpare. Den personen får ersättning för att anteckna och sen får du kostnadsfritt kopiera av anteckningarna. Observera att du som student skall vara närvarande vid föreläsningar och lektioner för att få anteckningsstöd.
 • Hörslinga - teckenspråkstolk
  Dina kurser kan bokas i salar med hörslinga eller så kan du få teckenspråkstolk. Kontakta samordnaren i god tid innan kursstart.
 • ​​Tentamensanpassningar
  Tentamensanpassningar kan vara att använda talböcker under tentan, skriva tenta på dator med taluppläsning, förlängd tentatid etc. och det gäller vid skriftlig, centralt administrerad tentamen. Förlängningen är 50% av ordinarie tid, max 2 timmar. Du ansvarar själv för att ansöka om tentamensanpassningar senast sista anmälningsdatum (ansökan finns nedan).
 • Studentmentor
  En studentmentors roll är att fungera som ett stöd, att uppmuntra och hjälpa dig att strukturera och planera dina studier. Studentmentorn stöttar - du gör själv jobbet! Studentmentorn får ersättning för nedlagt arbete.

Campusbibliotekets stöd vid läshinder kan du läsa om här.

Om du är student vid Luleå universitet kan du läsa mer om hur du ansöker om stöd och hjälp här

Ansök om stöd och hjälp vid Luleå universitet Länk till annan webbplats.

Om du är student vid Umeå universitet kan du läsa mer om hur du ansöker om stöd och hjälp här Ansök om stöd och hjälp vid Umeå universitet Länk till annan webbplats..

Tillgänglighet på Campus

Vårt mål på Campus Skellefteå är att vi ska ha en hög fysisk tillgänglighet för alla och det innebär att på området finns anpassade parkeringar nära entréer, hissar och dörröppnare.

 • Allmänt
  Dörrautomatik för öppning.
  Hissar i samtliga byggnader med fler än två våningar.
 • Entréer och parkering
  Taxibilar kan stanna i anslutning till huvudentrén, infart via Melodislingan.
  Parkering för funktionsnedsatta finns nära entréer.
 • Hörsalar och större mötesrum
  Rullstolsplatser.
  Hörslinga finns.
 • Toaletter
  Tillgängliga toaletter finns i alla hus.
  Skötbord finns på ett par toaletter.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
31 augusti 2023