Energi & Cleantech

Energin kommer från Skellefteå - När det kommer till tillväxt och utveckling inom området förnybar energi riktas världens blickar mot Skellefteåregionen. Här investeras tiotals miljarder kronor – när resten av världen befarar recession så är det expansion det pratas om här. Campus Skellefteå är Luleå tekniska universitets forskningscentrum för träteknik, som specialiserat sig på träfysik och industriellt bostadsbyggande. Andra viktiga forskningsområden inkluderar högspänningsenergi, distribuerade datorsystem, samt spelutveckling och animation. På campus Skellefteå hittar du även utbildningar inom området.

Aktuella utbildningar inom
Energi & Cleantech

 • Elektrifiering, master

  Bli delaktig och bidra till den nya vågen av elektrifiering, driven av behovet av en effektiv omställning till ett hållbart energisystem och samhälle. Mastersprogrammet ger en helhetssyn på elkrafttekniska aspekter av samhällets energiomställning, förnybar elproduktion och hållbar industrialisering. Förkunskapskrav Akademisk examen om minst 180 hp med tydlig teknisk profil från energiteknik, maskinteknik, materialteknik, väg- och vatten, samhällsbyggnadsteknik, mekatronik, elektroteknik, elkraftteknik, fysik eller närliggande områden samt minst 15 hp matematik. Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6.

 • Sustainable Flight Academy

  We train students from all over the world in our 18 month non stop training programme that takes you from zero experience to ready for airline jobs. We run a high-quality training programme in northern Sweden where we have one of the world’s most modern fleets and a unique study environment on the university campus. Once you have graduated, you will be rewarded with a European (EASA) commercial pilot licence making you eligible to fly as a first officer and apply for jobs at airlines worldwide. The airline pilot training programme (ATPL Integrated) is 18 months and you do not need to have any previous flight experience. The programme offers ground school studies supported by high-tech training equipment combined with practical flight training in aeroplanes as well as in our flight simulator.

 • Elkraftteknik, högskoleingenjör

  Som elkraftingenjör kan du projektera och leda både små och stora projekt inom olika delar av industrin och samhället. Du kommer bland annat att jobba med att effektivisera elkraftanläggningar och utforma elkraft för nya bostadsområden. Programmet ges på distans men har även platsspecifika träffar på universitet och företag. Utbildningen sker i nära samarbete med industrin och behovet av elkraftsingenjörer är stort. Obligatoriska träffar: 12 Genomförande: Omkring två gånger per termin samlas alla studenter under en vecka för gemensamma laborationer och genomgångar.

 • Energiteknik, högskoleingenjör

  En fortsatt utveckling av industri och samhälle kräver ett hållbart utnyttjande av energiresurser. Som energiingenjör är din kunskap om hållbar omvandling och överföring av energi värdefull och innebär samarbete med andra aktörer. För att möta framtidens krav innehåller utbildningen kurser inom bland annat energi- och elkraftområdet. I dina valfria kurser kan du spetsa kunskaperna i områden som du är mest intresserad av. Många kurser innehåller projektuppgifter och i årskurs 2 arbetar du med ett större projekt. Som högskoleingenjör inom energiteknik är dina förvärvade kunskaper av stor betydelse för din framtida yrkeskarriär. Programmet ges på Luleå tekniska universitet i Skellefteå. En del föreläsningar genomförs med hjälp av distansteknik.

 • Elkraftsingenjör

  Har du funderat på hur lång tid vårt samhälle klarar sig utan el? Inte särskilt länge. Här är utbildningen för dig som vill bidra till Sveriges utveckling av energiförsörjning. Som elkraftsingenjör har du ett varierat jobb med arbetsuppgifter som inkluderar projektering, driftsättning och underhåll av elkraftsystem och elanläggningar. Din roll är att se till så att elproduktionen fungerar, vilket innebär att du genomför besiktningar, inspektioner och nätkontroller. Du kan också skapa underlag för utbyggnad av kraftnät, för att utöka och utveckla kapaciteten av elproduktionen.

 • Magister Träkonstruktion

  Masterprogrammet i Träteknik baseras på studentens nyfikenhet och fokuserar på projektarbete i nära samspel med våra forskare inom något av följande 3 områden: Träkonstruktion, Materialutveckling eller Processutveckling. Här utbildas specialister som tar användningen av trä in i framtiden.

Campus Skellefteå

Campus Skellefteå för dig som söker utveckling, samarbeten och kunskap. För studenter, forskare, näringsliv och allmänhet som vill mötas på en plats som inspirerar, coachar och skapar rätt förutsättningar att växa. Nytänkande och utveckling av framtidens lärande och tillämpad forskning.

Campus Skellefteå

Behind the scenes - Visste ni att det på vårt Campus Skellefteå bedrivs ledande forskning inom allt från hållbart träbyggande, framtidens energilösningar, AI och smart teknik – likväl som spel och digitalisering av vård och omsorg. Här finns labbmiljöer där man testar, utvecklar och skapar ny kunskap. Nu får du också ta del av allt detta. Häng med Ida Lindh, strategiskt ansvarig på Campus Skellefteå när hon samtalar och tittar in i miljöer och träffar personal på området!

Northvolt & Node Pole

Det som kan bli Europas största fabrik för produktion av litiumjonbatterier byggs i Skellefteå. Northvolt, med målet att bygga världens grönaste batterier med ett minimalt koldioxidutsläpp har till en enorm expansion av underleverantörer och behovet av kompetens och arbetskraft. Tillgång till förnybar el, närproducerade metaller och återvinning av batterierna ska möjliggöra detta och i sin tur bidra till Europas omställning till förnybar energi.

Node Pole ägs av kraftbolagen Vattenfall och Skellefteå Kraft, och samarbetar med fler än 60 medlemsföretag, kommuner och Business Sweden. Node Pole arbetar för etableringar inom datacenterindustrin, liksom andra energiintensiva industrier i tillväxt såsom ex vis kolfiber- och batteriproduktion. Känd från flertalet stora etableringsframgångar i Sverige som Facebook, Amazon Web Services och Northvolt.

 

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 augusti 2023